Snehová nádielka neprináša len radosť ale aj starosti

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mnohí sme si mysleli, že túto zimu si snehovú nádielku už neužijeme. No január nás prekvapil a zasypal bielymi vločkami aj Sereď. Najväčšiu radosť mali samozrejme deti, no už menšiu radosť majú zo snehu vodiči a chodci.

Mesto Sereď má na toto obdobie vypracovaný Plán zimnej údržby. Zmyslom je zabezpečiť jednotnú, plánovitú, organizačnú a technickú prípravu zimnej údržby tak, aby bola zabezpečená priechodnosť chodníkov, verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Zimná údržba je zabezpečovaná v období od 15.11.2020 do 15.03.2021.

Na základe poveternostnej situácie sú určené tri stupne aktivity:

I.stupeň sú bežné podmienky, ktoré nastávajú pri snežení, ak dosiahne vrstva snehu viac ako 5 cm, pri vzniku poľadovice, mrznúcom mrholení, vzniku šmykľavej utlačenej vrstvy snehu.

II. stupeň sú zhoršené podmienky, ktoré nastávajú pri vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich snehovú vrstvu nad 15 cm, následkom čoho dochádza pri odhŕňaní k zužovaniu voľnej šírky komunikácií, zvýšenom výskyte snehových jazykov a závejov, riziku vzniku miest so závadami v zjazdnosti či schodnosti pozemných komunikácií
Štáb ZÚ pri I. a II. stupni spravidla riadi zástupca primátora mesta.

III. stupeň je už mimoriadna situácia až stav ohrozenia, ktorý vyhlasuje primátor mesta Sereď. Tento stupeň vzniká pri zvýšenom výskyte neprejazdných miest na MK, keď ani zvýšenými kapacitami nie je možné zabezpečiť zjazdnosť komunikácií z dôvodu pretrvávajúcich trvalých snehových zrážok, poľadovice, alebo silnom vetre vytvárajúcom na celom území mesta na komunikáciách záveje alebo súvislé snehové jazyky znemožňujúce prejazdnosť MK pre iné než špeciálne vozidlá. V tejto situácii dochádza k ohrozeniu základných funkcií, nevyhnutných pre riadny chod mesta.
Predsedom štábu ZÚ pri III. stupni aktivity je primátor mesta.

Do plánu zimnej údržby sú zaradené všetky miestne komunikácie, ktoré sú rozdelené do okruhov a prislúchajúce chodníky k nim.

1. okruh Priemyselná -MK + chodníky, chodníky Trnavská, Vonkajší rad, Fándlyho–MK+chodníky, D.Štúra I, II + chodníky cez železničný most, chodníky Cukrovarská, Vinárska–MK+chodník+schody, Školská, Kukučínova, Kostolná, Parková, Námestie Slobody+ CMZ, nástupištia SAD, Novomestská, Garbiarska, M.R.Štefánika, Námestie republiky+schody na Spádovú, Pekarská, Poštová ,Kúpeľné námestie, SNP, Dolnomajerská, Legionárska, Spádová, Mlynárska, Mládežnícka-chodník, ,Komenského, I. Krasku chodník od ul. Čepeňská + parkoviská pri poliklinike, Šintavská ulica (most+schody), Dolnostredská, Kuzmányho, Matičná, Š.Moyzesa.

2. okruh Železničná, Jesenského, Pribinova, Pažitná, A. Hlinku, Hornomajerská, Dlhá, Lipová, Ľ.Podjavorinskej, Obežná, Slnečná, Slnečná II., Krásna, F.Kráľa, Hviezdoslavova, Nová, Jilemnického, Rovná, Vysoká, Priečna, celý Horný Čepeň, Poľná, Kasárenská +parkovisko pri Cintoríne, spojovací chodník do Horného Čepeňa –Šulekovská, druhá časťul. Čepeňská, Dolnočepeňská –chodníky+ časť 8.Mája + časť Strednočepeňská, Bratislavská cesta k bytovým domom 811 (pod železničným mostom),Bratislavská -chodník + schody.

3. okruh Malá ulička, Záhradná, Podzámska, Pivovarská, Vojanská, Hrnčiarska, časť 8.mája,Športová, Topoľová, Pod hrádzou, Lúčna, Svätoplukova, Murgašova, Sládkovičova, Stromová, Družstevná, Mierová, Pionierska, Krížna, Krátka, Tehelná, Veterná, Jasná, Severná, Vážska, Jelšová, Nám. Slobody, chodníky v zámockom parku.

4. okruh Starý most, cesty okolo bývalého areálu Autocampigu, chodníky v Zámockom parku

Výjazd mechanizmov na čistiace práce a posyp na uvedené miestne komunikácie, chodníky a schodiská začína okruhom číslo 1, následne po ukončení prác sa pokračuje druhým, tretím, resp. štvrtým okruhom.

Celé znenie plánu zimnej údržby nájdete na tomto odkaze: Plán ZÚ

 

- Inzercia -

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na socálnych sieťach!

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -