Úprava režimu na klientskych centrách, pracoviskách okresných úradov a polície od 11.01.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MV SR |MM| Vzhľadom na vývoj epidemickej situácie ministerstvo vnútra od pondelka 11. januára pristupuje k ďalšej úprave poskytovania slu žieb klientskych centier, pracovísk okresných úradov a polície. Úradné hodiny budú aj naďalej dopoludnia od 8. do 12. hodiny.

Okresné úrady budú prijímať osobné podania len za účelom výkonu podnikateľskej alebo obdobnej činnosti, v ostatných prípadoch je potrebné využívať elektronickú, telefonickú či písomnú komunikáciu. Zrušené sú všetky priestupkové pojednávania. Zvláštny režim platí pre pracoviská OÚ Nitra, kam môžete osobne zájsť len s negatívnym výsledkom testu či potvrdením o prekonaní COVID-19.

Policajné oddelenia dokladov obmedzili agendu len na prijímanie žiadostí o vydanie odcudzených či stratených občianskych a vodičských preukazov, v prípade pasov len žiadostí v zrýchlenej lehote.

Evidencia vozidiel naďalej vybavuje iba elektronicky objednané osoby a od pondelka vykonáva len nevyhnutné evidenčné úkony.

Cudzinecká polícia zrušila stránkové hodiny až do odvolania, vzhľadom na to, že jej príslušníci boli vyčlenení na plnenie úloh v súvislosti s riešením pandemickej situácie.

Vstup na pracoviská je umožnený len pod podmienkou dodržiavania hygienických nariadení.

MV SR opakovane upozorňuje, že počas mimoriadnej situácie sa platnosť mnohých dokladov či lehôt predlžuje.

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články