Mesto Sereď zorganizovalo testovanie zamestnancov MsÚ a mestom zriadených školských zariadení

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mestský úrad v Seredi zažiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Galante o zriadenie troch mobilných odberných miest na antigénové testovanie COVID-19, v ktorých by prebehlo testovanie zamestnancov MsÚ a mestom zriadených školských zariadení. Išlo o nasledovné miesta:

1. Základná škola J.A. Komenského Sereď
2. Základná škola J. Fándlyho Sereď
3. Mestský úrad Sereď

Dňa 7.1.2021 RÚVZ povolil nasledujúcim dňom prevádzku všetky troch mobilných odberných miest. Toto mesto Sereď ihneď aj využilo. Na piatok 8.januára preto zorganizovalo testovanie už spomínaných zamestnancov úradu a mestom zriadených školských zariadení. Zamestnanci MsÚ mali dlhodobejšie dovolenky a preto vedenie mesta rozhodlo o ich testovaní pred nástupom do práce.

Spomedzi 153 zamestnancov MsÚ (mestská polícia, chránená dielňa, zberný dvor, údržba mesta, opatrovateľky, nocľaháreň, úradníci ako aj odberný team) bol jeden pozitívny prípad. Zamestnanec je zatiaľ bez príznakov a ostáva v domácej karanténe.

Podľa prednostu MsÚ Tibora Krajčoviča mesto v testovaní pokračovalo aj v popoludňajších hodinách: “Zorganizovali sme testovanie pre 58 zamestnancov školských organizácií zriadených mestom Sereď, ktorí v pondelok 11.1.2021 nastúpia do práce ako učiteľky, asistentky, vychovávateľky, kuchárky, upratovačky či školníci. Všetci zamestnanci škôl boli negatívni. Našim cieľom bolo otvoriť školské zariadenia od pondelka 11.1.2021 pre deti zamestnancov v kritickej infraštruktúre:

· 2 triedy ŠKD na ZŠ Komenského (družina pre 1.-4.ročník)
· 2 triedy ŠKD na ZS J. Fándlyho (družina pre 1.-4.ročník)
· 2 triedy na materskej škôlke Murgašova
· 3 triedy na materskej škôlke na D. Štúra

Priebeh celého testovania bol bezproblémový. Mesto vykonalo spolu 211 testov. Každý zamestnanec bol objednaný na presne stanovený čas. Všetky odbery vykonal už osvedčený odberný team v zložení: M. Holičová, L. Holičová, M. Račák a T. Krajčovič. Mesto má pripravený aj ďalší odberný team pre nasledujúce testovania. Všetci zamestnanci naďalej zostávajú zodpovednými a dodržiavajú opatrenie: R-O-R.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články