Profesor Miroslav Danaj jubiluje

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc., špičkový slovenský chirurg a vynikajúci spisovateľ, sa dožíva významného životného jubilea.

Je rodákom z Dolnej Stredy nad Váhom, kde prišiel na svet 1. januára 1946. V roku 1969 promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po ukončení štúdia nastúpil na Chirurgické oddelenie Nemocnice v Trnave. V roku 1991 sa stal primárom a v rokoch 1994 – 2017 pôsobil ako prednosta Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave. Dosiahol viacero prvenstiev v odborných chirurgických postupoch. Tiež mal podiel na organizovaní deviatich medzinárodných chirurgických zjazdov, často prednášal doma i v zahraničí a jeho publikačná činnosť je veľmi rozsiahla. Je členom niekoľkých odborných rád a komisií, získal veľa ocenení i vyznamenaní. Od roku 1994 je aj pedagógom, v súčasnosti emeritným profesorom na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. V roku 2010 mu bolo udelené ocenenie mesta Trnava za rok 2009 – Čestné občianstvo mesta Trnava – za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti zdravotníctva.

Profesor Miroslav Danaj sa okrem náročného lekárskeho povolania, ktoré je preňho poslaním, venuje aj literárnej tvorbe. Majstrovsky ovláda literárnu skratku. Jeho diela sa vyznačujú hĺbkou vďaka vnímavosti, jemnému humoru a empatii ku všetkým blížnym. Inšpiráciu čerpá okrem iného aj zo skúseností a zážitkov v medicínskej oblasti. V roku 2008 debutoval knižkou aforizmov Niečím ťa možno liečim. Nasledovala zbierka básní Roztratená nahota (2009).  O jej úspechu svedčí i to, že básne z nej boli publikované aj v talianskom preklade. Ďalšia knižka aforizmov a sentencií profesora Miroslava Danaja má názov OnaQjšia káva (2010). Vyšli mu aj tri knihy poviedok V pohode, dá sa (2011), Rátanie rán (2013) a Oči vlčích makov (2016). Pokračuje i v tvorbe aforizmov a sentencií, a tak vznikli knižky Smiem si prisadnúť? (2012), Muž z mora (2017) a najnovšia Figuríny neplačú (2020). Je členom Spolku slovenských spisovateľov. Svoje aforizmy a sentencie publikuje aj v literárnych časopisoch, predovšetkým v Slovenských pohľadoch.

Profesor Miroslav Danaj dosiahol mnohé úspechy, prinavrátil zdravie mnohým ľuďom. No ostal pokorný, láskavý a skromný. Jeho krédom je jedna z jeho sentencií: „Usmiaty, spokojný pacient a jeho príbuzní sú zrkadlom lekára.“ K významnému životnému jubileu mu okrem pevného zdravia prajeme hlavne veľa tvorivej inšpirácie – veľa poézie v umeleckej tvorbe i v každodennom živote.

 

- Inzercia -
 1. Milý pán profesor, k Vášmu jubileu všetko najlepšie, veľa zdravia a životného optimizmu prajú Vaši rodáci Dolnostreďania

 2. Veľmi milá a vysoko pozitívna
  správa ,patrí sa ju široko
  medializovaný.
  V tomto zložitom čase jeho
  ako balzam na rany.
  Česť i vďaka p.profesorovi.
  Škoda len, že naše masmedia
  nevyhľadávajú takéto osobnosti🌹🌹🌹🌹🌹
  Vďaka p.Profesor,Vaše knihy
  si vyhľdam,🙋

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články