Úprava poplatkov v školách a školských zariadeniach na území Serede. Rodičia budú platiť menej

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi na decembrovom rokovaní schválili novelu VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Potreba novelizovať toto nariadenie vznikla z dôvodu, že do platnosti vstupuje novela školského zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. K týmto zmenám patrí zjednotenie výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Touto úpravou by sa mala odstrániť „diskriminácia“ pri stanovovaní výšky mesačného príspevku rodiča za pobyt dieťaťa v MŠ, pretože obce na Slovensku určovali rôznu výšku príspevku deťom mladším ako tri roky, voči deťom a ich zákonným zástupcom, ktorí nemajú trvalý pobyt v danej obci a pod.

Mesto Sereď v pôvodnom nariadení malo rôznu výšku príspevkov pre rôzne skupiny detí, prípadne pre rôzny čas účasti detí na vzdelávaní:

a) za dieťa vo veku od 3 rokov počas školského roka 20,00 €
b) za dieťa vo veku od 3 rokov počas mesiacov júl a august 30,00 €
c) za dieťa vo veku do 3 rokov 30,00 €; tento príspevok uhrádza zákonný zástupca poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky

Poslanci po novom schválili jednotnú sumu pre všetky deti navštevujúce materské školy na území mesta Sereď v čiastke 20,00 €.

Ďalšie zmena, ktorú poslanci schválili je zrušenie poplatku v školskom klube detí počas ranných hodín. Žiaci, ktorí sa zúčastňujú ranných činností školského klubu do začiatku vyučovania, mali výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 3,75 € za dieťa za každý mesiac. Keďže v ranných hodinách navštevuje klub nízky počet detí a trávia tu v priemere 20-30 minút, vychovávateľky počas tejto doby iba strážia deti ale nerobia ranné činnosti. Na základe požiadaviek riaditeliek základných škôl, poslanci vypustili povinnosť zákonného zástupcu uhrádzať poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD počas ranných hodín do začiatku vyučovania.

Poslednou zmenou je úprava výšky režijných poplatkov na stravovanie. V súčasnosti je stanovená výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady v školskej jedálni alebo výdajnej školskej jedálni 4,00 € za stravníka na mesiac. Rovnakú réžiu majú žiaci, ktorí odoberajú obed, obed + desiatu alebo iba desiatu. Na základe požiadaviek riaditeliek škôl poslanci MsZ na rokovaní odsúhlasili novú výšku príspevku na réžie v školskej jedálni a to v sume 1,00 € pre stravníkov, ktorí odoberajú len desiatu.

Novela všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť od 1. januára 2021.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články