Poslanci schválili rozpočet na rok 2021. Čo čaká mesto v nasledujúcich mesiacoch ?

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi na svojom zasadnutí dňa 10. decembra schválili rozpočet mesta na rok 2021.

Rozpočet považuje každá samospráva za najdôležitejší dokument. Podľa zákona musí byť vždy vyrovnaný. Príprava rozpočtu je zložitý proces a zostaviť ho vedia iba skutoční odborníci. Na jeho príprave sa v Seredi už niekoľko rokov podieľa prednosta Tibor Krajčovič spolu s kompetentnými zamestnancami úradu. Prijatiu rozpočtu predchádzali 3 pracovné stretnutia s poslancami ako aj predbežné informovanie o príprave rozpočtu na predošlých zastupiteľstvách. Po spracovaní je rozpočet mesta 15 dní pred zastupiteľstvom vyvesený na úradnej tabuli a webstránke mesta. Zároveň sa k nemu vyjadrujú aj príslušné komisie pri MsZ. Až po týchto povinných krokoch je rozpočet mesta predložený na schválenie zastupiteľstvu. Rozpočet mesta Sereď na rok 2021 je vyše 15 a pol milióna eur.

Kultúra a šport

Aj napriek tomu, že je situácia z dôvodu koronavírusu neistá, do rozpočtu na rok 2021 boli okrem plesu, zahrnuté všetky kultúrne, športové či hudobné podujatia, ktoré plánuje mesto v roku 2021 usporiadať, resp. sa na ich spolupodielať.

Čo mesto čaká v nasledujúcich mesiacoch

Prednosta Tibor Krajčovič povedal pre Seredské novinky bližšie informácia napríklad aj k investičným akciám: „V prvom rade budeme pokračovať v rozbehnutých či naplánovaných akciách z roku 2020 a to: oddychová zóna s krytým trhoviskom na Mlynárskej ulici – 190 000 €, nové parkovacie plochy pri Sokolovni a pri železničnej stanici – obe so zastrešením pre bicykle (do 200 000 €), projektová dokumentácia na cyklotrasu medzi dvoma mostami (30 000 €), rozšírenie MŠ D. Štúra o 2 triedy (345 000 € a už sa pracuje), zriadenie a vybavenie pre odborné učebne na ZŠ Komenského (65 000 €), revitalizácia vnútrobloku na ul. D.Štúra (252 000 €), spoluúčasť na projektoch ohľadom kaštieľa vo výške 180 000 €. Najväčšiu sumu zhltne rekonštrukcia futbalového štadióna, kde už začali búracie práce (z mesta cca 700.000 € a vonkajšie zdroje zatiaľ 2 000 000 €).”

Čo sa týka nových akcií, z nich by 20 000 € malo mesto investovať na nové bezpečnostné kamery, 30 000 € na SW kybernetickú bezpečnosť, rekonštrukciou by mali prejsť aj sociálne byty na Trnavskej ulici v hodnote cca 25 000,- €. Ďalej na rekonštrukciu pamätníka venovaného obetiam II sv. vojny je naplánovaná suma cca 42 000,- € so spoluúčasťou mesta 26 000,- €. Replika sochy legionára vyjde mesto 78 000 €, výmena LEDiek vo verejnom osvetlení v Hornom Čepeni bude stáť 9 800,- €.

Až 400 000,- € je naplánovaných na rekonštrukciu chodníkov v meste, 25 000,- € bude vynaložených na rekonštrukciu elektrických rozvodov na MŠ Podzámska. Notebookmi a interaktívnymi tabuľami by mala byť vybavená ZUŠ za 5 000,- €, novej atletickej dráhy by sa mohla dočkať aj ZŠ J.Fándlyho za cca 120 000,- €, no a napríklad na maľovanie budovy A na ZŠ Komenského by malo ísť 30 000,- €. Zároveň deti na ZŠ KOM sa môžu tešiť aj na úpravy areálu a detských ihrísk v hodnote 30 000 €.

Čiastka 59 000,- € by mala byť investovaná do MŠ D.Štúra. Z nich mesto vymaľuje priestory škôlky, zakúpi nové posteľné prádla, profi kosačku, škrabku do kuchyne a mnoho drobného materiálu.

Veľkou rekonštrukciou prejde aj detské ihrisko na Fándlyho a doplnia sa prvky na Cukrovarskej ulici.

Okrem toho bude samospráva mesta sledovať nové výzvy pre roky 2021 – 2027. Má záujem najmä o:
Projekty v oblasti cyklotrás
Zníženia emisií (rozvody teplovodov, čerpadlá)
Rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií
Rekonštrukcie kaštieľa

Všetky investičné akcie budú zrealizované bez úveru, na niektoré budú poskytnuté nenávratné dotácie.

Do rozpočtu patria aj výdavky zabezpečujúce chod mesta

Prednosta Krajčovič ďalej hovorí: “Rozpočet mesta nie sú len investičné akcie. Je to mnoho bežných výdavkov pre zabezpečenie chodu mesta a ním zriadených či založených organizácií. V poslednom období je to najmä o odpadoch, kde prebehlo niekoľko noviel zákonov. Najväčšie starosti nám robí BRO, separácia a percento triedenia a teraz k tomu pribudne aj kuchynský odpad.
Zároveň rozpočet rieši aj opravy a rekonštrukcie – komunikácií, budov, zimnú a letnú údržbu, bezpečnosť v meste a teda mestskú políciu, denné centrum seniorov a ich činnosť. V neposlednom rade sú to dotácie. Ako jedno z mála miest Sereď navýšila dotácie na rok 2021 pre šport o 30 000 €. Samozrejme, to nie sú len dotácie na šport, mládež, kultúru a pre sociálne organizácie. Je to aj príspevok pre seniorov na stravu, príspevok pri narodení dieťaťa, opatrovateľky a mnoho iných.”

Na rokovaní zastupiteľstva poslanec Pavol Kurbel pred poslaneckým zborom ocenil prácu prednostu Krajčoviča a zamestnancov úradu a povedal, že je rozpočet konzervatívny, čo znamená, že nenafukujeme príjmy ani nepodhodnocujeme výdavky. Poslanec Michal Irsák takisto ohodnotil vypracovanie rozpočtu ako vysoko kvalitnú prácu. Primátor Martin Tomčányi na záver rokovania verejne poďakoval T. Krajčovičovi a zamestnancom úradu za vypracovaný rozpočet a poslancom za jeho jednohlasné schválenie.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články