Zriaďovanie a aktivácia elektronických schránok pre organizácie pokračuje. V súvislosti s COVID situáciou boli zriadené a následne budú aktivované schránky poskytovateľom sociálnych služieb

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MIRRI |MM| V súčasnej pandemickej situácii je častou podmienkou
poskytovania finančnej COVID podpory podávanie žiadosti cez elektronickú schránku. MIRRI SR tak vyšlo v ústrety požiadavke Ministerstva práce, sociálny vecí a rodiny SR a v súlade so zákonom o e-Governmente a s uznesením vlády SR prednostne zriadilo elektronické schránky takmer 1 000 organizáciám poskytujúcim sociálne služby. Aktivácia ich e-schránok sa spustí
1. januára 2021.

„Štát postupne v jednotlivých fázach aktivuje e-schránky právnických osôb zapísaných v inom, ako v Obchodnom registri. Aktivácia prebieha postupne od júna 2020, je rozdelená do jednotlivých fáz, v ktorých posudzujeme právne postavenie jednotlivých foriem a komplexne ukončená by mala byť v roku 2021. Vzhľadom na požiadavku rezortu práce a sociálnych vecí sme aktiváciu elektronických schránok poskytovateľov sociálnej starostlivosti urýchlili a umožníme im tak pružnejšie reagovať na možnosti podpory rôznych COVID schém, ktoré uprednostňujú podávanie žiadostí a ich sprocesovanie práve cez e-schránku,“ vysvetlil Peter Kucer, poverený generálny riaditeľ ITVS sekcie MIRRI SR.

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v súčasnosti eviduje 2 292 aktívnych poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú rôzne právne formy a pôsobia v rôznych oblastiach, ako napríklad zariadenia sociálnych služieb, prepravná služba a mnohé iné. V súčasnej dobe má správne zriadenú a aktivovanú schránku, vrátane prístupu štatutára, 1 230 takýchto subjektov. Zvyšným 1 000 právnickým osobám NASES zriadil e-schránku prednostne. K automatickej aktivácii týchto schránok dôjde 1. januára 2021.

Štát tak bude s poskytovateľmi sociálnych služieb komunikovať elektronicky a nebude im doručovať úradné rozhodnutia poštou. Tieto organizácie vedia ústredný portál využiť aj na realizáciu podaní a budú mať možnosť reagovať na rôzne schémy COVID podpory cez slovensko.sk.

Poskytovať sociálne služby môže samotná obec, vyšší územný celok, ktoré si na túto službu môžu zriadiť rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu, alebo môže ísť o  neverejných  poskytovateľov.

„Mnohým obciam či mestám tak do prostredia Ústredného portálu verejnej správy pribudla ďalšia elektronická schránka v postavení právnickej osoby, ktorá je v zmysle zákona o e-Governmente určená na komunikáciu, v ktorej nie je obec alebo mesto v postavení orgánu verejnej moci. V prípade právnických osôb je na autorizáciu podaní postačujúci kvalifikovaný elektronický podpis a nie je potrebný mandátny certifikát,“ spresnil Peter Kucer.

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty.

„Štatutári organizácií poskytujúcich sociálne služby by si mali overiť, či je ich organizácia uvedená v Registri právnických osôb https://rpo.statistics.sk/rpo/#search a má v danom registri uvedené správne uvedené údaje o sebe i  štatutároch. Ak to tak nie je, mali by kontaktovať registračné orgány, napríklad vyššie územné celky, ministerstvo vnútra, so žiadosťou o aktualizáciu údajov. Štatutári, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom a prístupové certifikáty, by nemali odkladať návštevu klientskeho centra MV SR a požiadať o vydanie dokladov,“ apeluje Peter Kucer.

V prípade otázok sa štatutári môžu obrátiť na call centrum NASES na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 alebo prostredníctvom kontaktného formulára na https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/. Pracovníci sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00, v stredu
až do 21:00.

Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim
na slovensko.sk.

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na socálnych sieťach!

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -

Ďalšie články