Vláda schválila brexitovú novelu zákona o pobyte cudzincov

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

 

Prezídium PZ SR |MM|  Vláda 2. decembra 2020  schválila návrh novely zákona č. 404/2001 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra Roman Mikulec. Navrhované zmeny riešia v prvom rade pobytový status občanov Veľkej Británie a Severného Írska, ktorí do 31. decembra 2020 využijú právo na voľný pohyb a zdržiavajú sa na území Slovenskej republiky.

Vyplýva to z Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu č. 2019/C 384 I/01.

Účinnosť novely zákona sa v súlade s ukončením prechodného obdobia vyplývajúceho z Dohody navrhuje od 1. januára 2021. Minister vnútra preto zároven požiadal o skrátené legislatívne konanie.

Nová právna úprava poskytne  štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva  ochranu v prípadoch, keď využili svoje práva na voľný pohyb pred 1. januárom 2021, a zabezpečuje, aby ich práva boli vymáhateľné a založené na zásade nediskriminácie.

V praxi to bude znamenať, že ak budú mať  tieto osoby pred 1.  januárom 2021 na Slovensku právo na trvalý pobyt, alebo hodnoverne preukážu využívanie tohto práva, ich pobyt bude Slovenská republika pokladať za pobyt na 5 rokov.

Na 5-ročný pobyt sa budú môcť zaregistrovať, a to  v prípade, ak pred 1. januárom 2021 spĺňali podmienky na registráciu, hoci sa na našom území zdržiavali bez registrácie.

Obdobne sa upravujú aj práva ich rodinných príslušníkov.

Všetky do konca roka 2020 vydané doklady budú občanom Spojeného kráľovstva a ich rodinným príslušníkom platiť do 30. júna 2021, najneskôr dovtedy budú však ich  držitelia povinní požiadať o nové pobytové doklady.

- Inzercia -
  1. Ľudí by zrejme viac zaujímalo,ako vláda zrušila právomoci ústavného súdu.Uz máme totálne blízko k diktatúre.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články