Štátna tajomníčka Filipová: K racionalizácii sústavy národnostných škôl budeme pristupovať veľmi citlivo

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MŠVVŠ SR |MM|  Jedným z reformných opatrení, ktoré predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling bola aj racionalizácia škôl. Tá by sa mala týkať aj národnostných škôl. Štátna tajomníčka pre národnostné školstvo a inkluzívne vzdelávanie zdôraznila, že v prípade národnostných škôl bude k prípadnej optimalizácii pristupovať veľmi citlivo. Zároveň sa budú zohľadňovať viaceré špecifiká. 

Ministerstvo školstva vníma citlivosť témy racionalizácie škôl. Aj preto  v snahe predísť prípadným dezinterpretáciám, je potrebné spresniť niektoré informácie. „K racionalizácii siete škôl budeme pristupovať veľmi citlivo. Napriek stanoveniu istej hranice náš postup optimalizácie siete škôl bude zohľadňovať množstvo rôznych kritérií napr.: naplnenosť tried, dostupnosť detí do školy, národnostné hľadisko, odbornosť vyučovania a iné atribúty. Na národnostné školy budeme mať špecifické kritériá tak, aby ich dostupnosť bola zachovaná a kvalita postupne zvyšovaná,“ priblížila štátna tajomníčka Monika Filipová.

Rovnako je potrebné zdôrazniť, že tvrdenia o tom, že ministerstvo školstva zrušením kompenzačného príspevku zlikviduje desiatky národnostných škôl sú absolútne nepravdivé. Zámerná dezinformácia slov ministra školstva spôsobila neopodstatnenú paniku, pretože nikde neodznelo, že dané opatrenie sa bude vzťahovať aj na školy, kde prebieha vyučovanie v jazyku národnostnej menšiny.

Rezort školstva pod záštitou štátnej tajomníčky venuje oblasti národnostných škôl, ich skvalitneniu, podpore a rozvoju mimoriadnu pozornosť. „Považujem za svoju prioritu a srdcovú záležitosť poskytnúť školám, žiakom, pedagógom a odborným zamestnancom národnostných škôl čo najväčšiu podporu. Naším cieľom je, realizovať riešenia dlhodobo zanedbávaných problémov v oblasti národnostného školstva,“ dodala Filipová.

 

 

- Inzercia -
  1. Zracionalizovať národnostné školstvo tak, aby žiaci čo chcú navštevovať školu z vyučujúcim jazykom slovenským nemuseli cestovať za školou niekoľko km. Tak je tomu v súčasťnosti na juhu Slovenska.

  2. Presne.. Slovenská obec, dve maďarské školy a slovenské deti môžu cestovať niekoľko km za základným vzdelaním.
    Realita “asimilacie” Maďarov na Slovensku..
    A potom dospelý človek má problém sa uplatniť sa na trhu práce. Pseudomaďar, čo sa v Budapešti nedohovorí, no po slovensky ani necekne.. A Slovák, ktorý má problém zamestnať sa na južnom Slovensku, lebo požiadavka firiem je maďarský jazyk.

  3. Aj u nás by sa s národnostným školstvom malo tak citlivo postupovať,ako to desaťročia robia v Maďarsku.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články