Trnavská župa pomáha ľuďom v núdzi prostredníctvom svojej Nadácie DAR

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

TT SK |MM|  Už od roku 2004 trnavská župa pomáha ľuďom v núdzi prostredníctvom Nadácie DAR. Tento rok pomoc na zabezpečenie starostlivosti o zdravotne znevýhodnených, či na preklenutie kritickej situácie dostalo už 358 rodín spolu takmer 135 tisíc eur.

„Cieľom župnej nadácie je poskytovať konkrétnu pomoc obyvateľom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Mnohí bez nej nedokážu dôstojne žiť. Tento rok sme finančne podporili 54 rodín celkovou sumou 9 910 eur. Chcem aj touto cestou poprosiť všetkých, aby sme sa spojili a vyjadrili solidaritu s nimi formou príspevku, ktorý nadácia použije na pomoc ďalším rodinám,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Príjmy nadácie tvoria prevažne dve percentá z daní fyzických a právnických osôb, jednorazové i pravidelné dary, či výťažky z charitatívnych podujatí. Tento rok ich však veľmi negatívne ovplyvnila pandémia ochorenia Covid-19, ktorá zabráni aj konaniu tradičného sviatočného bazára alebo župného plesu. Župa sa preto výzvou na darovanie finančných prostriedkov na účet SK23 5600 0000 0010 4998 5001 obrátila na širokú verejnosť a podnikateľov. Krajskí poslanci budú mať možnosť do kasičky prispieť bezprostredne po svojom decembrovom rokovaní.

V roku 2019 získalo podporu od Nadácie DAR v celkovej výške 11 tisíc eur 42 žiadateľov. Traja žiadatelia získali spolu 630 eur na základe darovacích zmlúv schválených ešte v roku 2018. Okrem jednotlivcov a rodín nadácia prispela sumou vyše 40 tisíc eur celkovo 27 právnickým osobám najmä na preplácanie liečby a charitu.

Ako doplnil župan Viskupič, „pomoc získala napríklad matka, ktorá vychováva dvojičky s autizmom, či osamelému otcovi s dvojročnou dcérou v opatere. Financie boli poskytnuté napríklad na nákup školských potrieb alebo zdravotníckych pomôcok a služieb, ktoré nie je možné hradiť zo zdravotného poistenia.“

Jozef Viskupič, trnavský župan

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články