Pozvánka na výstavu Z histórie spevokolu Zvon v Seredi spojenej s video prezentáciou – AKTUALIZOVANÉ

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mestské múzeum v Seredi /  Srdečne Vás pozývame na výstavu Z histórie spevokolu Zvon v Seredi.

Vystavené exponáty sú z našej zbierky z fondu Spevokol Zvon a fondu Viliam Karmažin.

V tomto roku oslavuje Zvon 95 rokov vzniku. Pripravili sme aj video prezentáciu z činnosti spevokolu z rokov 1925 – 2020. Ak by ste mali o prezentáciu záujem, je to možné v múzeu v malých skupinkách s bezpečným odstupom, túto i budúcu sobotu o 14.00 hod. (5. 12. 2020 a 12. 12. 2020).

V prípade záujmu po telefonickom dohovore aj v inom čase až do skončenia výstavy 31. 1. 2020.

 

– – –

AKTUALIZOVANÉ – doplnenie

Výstava „Z histórie spevokolu Zvon v Seredi“

1925 – 2020

 

Trvanie výstavy: 1. 11. 2020 – 31. 1. 2021

Výstava s video prezentáciou, určené individuálne návštevy i pre malé skupiny 6 – 10 osôb

Miesto: Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8

Kurátorka výstavy: Mária Diková, vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi

 

Dom kultúry – Mestské múzeum v Seredi pripravilo výstavu pod názvom Z histórie spevokolu Zvon v Seredi pri príležitosti 95. výročia trvania spevokolu Zvon v Seredi. Výstavné exponáty sú zo zbierky múzea z dvoch fondov Spevokol Zvon a Viliam Karmažin a zo súkromných zbierok.

Pred vznikom spevokolu Zvon boli už aj skôr v Seredi založené spevokoly, v  roku 1889 nemecký spevokol Unitas a v roku 1893 maďarský spevokol Vágszeredi Dalárda. Maďarský spevokol sa udržal

i počas 1. svetovej vojny až do roku 1918. Veľké zmeny v politike a hospodárstve, ktoré nastali po vyhlásení samostatnosti Československej republiky vplývali aj na spoločnosť a kultúrne pomery v Seredi.

Myšlienka založiť spevácky zbor sa vynorila v Seredi v roku 1924 príchodom učiteľa organistu Jána Fischera z Terchovej do Serede, ktorý vzbudil v Seredčanoch nadšenie pre hudbu a spev a inicioval založenie speváckeho zboru Zvon. Ján Fischer sa tak stal zakladateľom a dirigentom mužského spevokolu a spolu s ďalšími nadšencami kultúrneho života v Seredi ho založili v roku 1925. Prvým predsedom spevokolu bol Viliam Kratochvíľa a prvým podpredsedom František Hojer. Kroniku spevokolu viedol od roku 1932 Imrich Dula. Od roku 1932 sa mení mužský zbor na miešaný. Ján Fischer viedol spevokol v rokoch 1925 – 1941, usilovnou prácou priviedol zbor v roku 1937 k získaniu 2. miesta na Obvodných závodoch v Trnave. Ján Fischer v Seredi pôsobil ako učiteľ, viedol aj kroniku mesta. V roku 1941 odišiel do Bratislavy a pôsobil ako referent hudobného oddelenia Ministerstva školstva a národnej osvety (1941 – 1950)

a profesor hudobnej teórie na konzervatóriu v Bratislave (1950 – 1960). V tom istom roku na miesto organistu v zbore nastúpil učiteľ Jozef Bittner. V čase jeho pôsobenia mu pomáha študent trnavského gymnázia Viliam Karmažin, ktorý po absolvovaní dirigentského kurzu v Trenčianskych Tepliciach získal diplom zbormajstra. Pod jeho umeleckým vedením zbor získal mnohé úspechy na speváckych pretekoch a speváckych súťažiach, ako napr. už v roku  1948 1. miesto v Celoslovenských speváckych pretekoch v Košiciach a v roku 1949 2. miesto na VI. Celoslovenskej súťaži speváckych zborov v Komárne. Od roku 1952 začal pôsobiť zbor pod názvom  Okresný učiteľský spevokol Zvon, od roku 1990 ako Mestský spevácky zbor Zvon, od roku 2007 ako Občianske združenie Spevácky zbor Zvon. Viliam Karmažin Zbor Zvon dirigoval v rokoch 1942 – 2012 a ako jediný slovenský dirigent je zapísaný aj v Guinessovej knihe rekordov ako najdlhšie slúžiaci dirigent 1936 – 2012. Od roku  1982 sprevádzala členov zboru na klavíri a organe Andrea Kubovičová (Ruczová). Podporu mala aj u dirigenta Viliama Karmažina. Neskôr už ako poslucháčka vysokej školy pomáhala s korepetítorskými prácami v zbore, začala dirigovať aj popri dirigentovi Viliamovi Karmažinovi a v roku 2003 začala dirigovať v Seredi chrámový zbor Gaudete. V ďalšom období spevácky zbor Zvon už sprevádzala na klavíri Mgr. Beáta Tomčányiová. 

Od februára 2013 prevzal dirigovanie speváckeho zboru Zvon doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc., ktorý  je absolventom Štátneho hudobného konzervatória v Kaluge  v Rusku a Hudobnej fakulty v Moskve a na Slovensku pôsobí od roku 1974 ako dirigent, zbormajster a pedagóg hudby. V rokoch 1985 – 1992 dirigoval mužský Spevácky zbor Bradlan v Trnave. Od roku 1990 pôsobí na Katedre Hudobnej výchovy  PdF UK v Bratislave a vedie zbory Comenius a Ozvena v Bratislave. Zbor Zvon vedie aj v súčasnosti.

 

Medzi najvýznamnejšie ocenenia, ktoré získal spevácky zbor Zvon a dirigent Viliam Karmažin

pri príležitosti 40. ročného jubilea trvania, patrí vyznamenanie udelené od prezidenta Československej socialistickej republiky Antonína Novotného „Vyznamenanie za vynikajúcu prácu“. Zbor okrem Česka a Slovenska spieval aj v zahraničí, v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Taliansku a Rakúsku. Členmi spevokolu boli významní umelci – spisovateľ Vojtech Mihálik a bývalý riaditeľ opery SND Juraj Hrubant.

Na výstave sú vystavené zaujímavé a cenné dokumenty z prvých rokov založenia spevokolu ako napr. listiny z valného zhromaždenia zboru z rokov 1926, 1930,1931,1938 a prihlášky za členov z roku 1928 s menným zoznamom členov  (schôdze a kultúrne podujatie sa realizovali v hostinci u Alexandra Scherhaufera v Seredi), ďalej fotografie tabla z roku 1930 a 1948, fotografie a plagáty z vystúpení, kroniky a albumy, vyznamenania a poháre, nechýbajú výstrižky z dobovej tlače. Múzeum si pripravilo pre návštevníkov video prezentáciu celej činnosti zboru Zvon z rokov 1925 – 2020.

Hlavným cieľom výstavy je priblížiť bohatú históriu spevokolu Zvon z hľadiska umeleckého pôsobenia v spoločnosti a vyzdvihnúť jeho podiel prínosu do kultúrneho dedičstva mesta, regiónu a Slovenska.

 

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články