Nový register mimovládnych organizácií

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MV SR |MM| Ministerstvo vnútra SR spustí 1. januára 2021 register mimovládnych neziskových organizácií na základe ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 346/2018.

Tento predstavuje aktuálny a jednotný zdrojový register o občianskych združeniach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch.

V súčasnosti samostatne existujúce registre, evidencia a zoznamy vymenovaných mimovládnych neziskových organizácií k 31. decembru 2020 zanikajú a doterajšie údaje o nich budú automaticky presunuté do nového registra.

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články