Architektonické články v Zámockom parku

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
Martin Šmigrovský /  Architektonické články, ktoré boli voľne uložené na nádvorí kaštieľa zo strany vstupu do bastiónu sú dielom umeleckoremeselného kamenárstva. Presnosťou rozmerov, dodržiavaním rovín a uhlov, ich možno zaradiť medzi profesionálne výrobky kamenárskej dielne. Materiál z ktorého sú vysekané je kvalitný pre použitie v exteriéri, takisto aj v interiéri. Mohutnosť článkov však napovedá o ich použití, ako konštrukčných alebo nosných prvkov architektúry. Čo však nie je možné určiť, je ich presné použitie v objekte kaštieľa.
V článkoch sú zachované rôzne kotviace otvory, ktoré slúžili na kotvenie samotných článkov alebo iných prvkov k článkom, pomocou ukotvenia olovom. Olovo bolo po roztavení vliate do vopred vysekaného otvoru kde bol prvok, najčastejšie kovový tŕň, ukotvený. Týmto spôsobom boli architektonické spoje kotvené pomocou kovových úponkov od staroveku do začiatku 20. storočia.
Na jednom z článkov sú, na bokoch , dodnes čitateľné kamenárske značky ,rímska číslica III a IIII,  ktoré nielen majstrovi kamenárovi ale aj pomocníkom, ktorí s kvádrom manipulovali napovedal svoje presné umiestnenie a natočenie v rámci pôvodného použitia v konštrukcií. Dva architektonické prvky, ktoré boli voľne uložené opodiaľ od vstupu do kaštieľa predstavujú architektonický článok so zdobiacimi geometrickými prvkami. Viacnásobná odstupňovaná pravouhlá a konvexno-konkávna profilácia zdobí oba články z troch strán. Výtvarno – estetické prvky zdobenia odpovedajú slohovo poslednej koncepčnej stavebnej úprave kaštieľa – klasicizmu. Materiál je rovnako kvalitný ako v prípade rozmerných kvádrov avšak vyťažených v inom kameňolome. Použité boli, dá sa s istotou povedať, v exteriéri o čom napovedá degradácia kamenárskych detailov.
Prvky pravdepodobne ukončovali , tvorili hlavicu, nosné stĺpy nedochovanej brány vstupu do areálu parku / záhrady zo strany dnešného Námestia Slobody, alebo brány zo zadnej strany parku od Váhu. Na týchto hlaviciach trónili vrcholné zdobiace prvky – vázy, sochy, erby a pod  Dokladom a hlavným predpokladom, že tieto hlavice pochádzajú z nedochovanej brány je skutočnosť, že jedna brána , aj keď v nevhodne pozmenenej podobe , existuje dodnes a jej piliere zdobia obdobné hlavice.
Hlavice sú v súčasnosti, po odbornom konzervovaní, uložené v interiéri kazematu , tak aby bolo možné prezentovať ich pohľadové a hodnotné strany širokej verejnosti. V prípade rekonštrukcie vstupnej brány môžu slúžiť ako vzory pre novodobé plastické rekonštrukcie a pomôcky pri určovaní kompozičných vzťahov a rozmerov brány.
zdroj: sered.sk
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články