Obnova klampiarenskych prvkov a časti strešnej krytiny na kaštieli v SEREDI

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Jednotlivé časti klampiarskych prvkov na kaštieli sú v rámci údržby tohto objektu priebežne obnovované. V roku 2020 mesto pristúpilo k ich ďalšej oprave.

Práce na obnove pozostávali z opravy a montáže nových klampiarskych prvkov, výmeny časti krovu a jeho latovania. V rámci tejto opravy bola doplnená aj chýbajúca alebo poškodená strešná krytina.

Kaštieľ je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Z dôvodu rozsahu a náročnosti obstarávaných stavebných prác ako aj zložitosti podmienok realizácie, bolo preto na vyššie uvedené práce potrebné zabezpečiť odborníkov so skúsenosťami s opravami kultúrnych pamiatok zameraných na práce v oblasti pokrývačstva, klampiarstva a tesárskych prvkov. Na základe výberového konania víťazne vyšla a práce napokon vykonala firma PIKVIP s.r.o. zo Serede s vysúťaženou sumou 36 360,- eur.

 

- Inzercia -
Predchádzajúci článokZA ČIAROU
Ďalší článokBezpečne pri adventnom venci
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články