Vyučovanie na CZŠ sv.Cyrila a Metoda prebieha v angličtine už u prvákov

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Angličtina všetkými zmyslami, lebo to má zmysel

Máme päť zmyslov. Čím viac ich všetky používame, tým viac zo sveta poznávame. Keď zlepšujeme na vyučovaní zmyslové vnímanie pomocou cvičení a hier, prospieva to učeniu i zapamätávaniu. Zmysly nám umožňujú vnímať a pochopiť, čo sa deje okolo nás. Počúvanie a priraďovanie zvukov, rozlišovanie vône alebo rôznych druhov textúr sú aktivity, vďaka ktorým sa deti naučia používať svoje zmysly zábavnou formou.  Čím viac zmyslov pri učení zapájajú, tým ľahšie si osvojujú nové vedomosti. Predovšetkým pri zábave a hre, ak majú žiaci radosť, sa môžu úplne otvoriť pre spoznávanie sveta. Najviac Vám o tom napovie krátke video:

Abeceda trochu inak

Veľkou túžbou všetkých detí, ktoré sa stali prváčikmi je naučiť sa čítať. My sa snažíme, aby bolo učenie pre dieťa zážitkom. Používame  vizuálnu techniku učenia, pri ktorej dochádza k efektu hlbšieho spracovania a lepšieho pochopenia nového učiva.

Pomáhajú nám rôzne kartičky s obrázkami a veršovačky, ktoré poukazujú na podstatu ilustrácie a písmena. Pomocou veršov dochádza taktiež k efektu hlbšieho spracovania novej informácie. Deti si takto nové písmenká jednoduchšie zapamätajú a pochopia. Vďaka krátkym básňam si dieťa taktiež zlepší slovnú zásobu, predstavivosť, schopnosť vyjadrovať sa a výslovnosť.

Rôzne hry s písmenkami nám napomáhajú efektívnejšie tráviť čas s deťmi pri oboznamovaní sa s abecedou a pri jej výučbe.

Family days

Stará múdrosť hovorí “Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom”. V dnešnej dobe to platí niekoľkonásobne. Kým pred 15 rokmi sme sa vystatovali pasívnou znalosťou jedného cudzieho jazyka, dnes patrí ovládanie cudzej reči do základnej výbavy vzdelaného človeka. Najprirodzenejšou možnosťou je začať s jazykmi už v útlom detstve. Niet sa čo čudovať, že rodičom čoraz viac záleží na tom, aby ich dieťa rozvíjalo svoje rečové schopnosti už vo veku, keď je preň učenie prirodzenou súčasťou každodenného života a je najviac otvorené prijímaniu nových skúseností. Dieťa, ktoré je v kontakte s cudzím jazykom každodenne v rámci celého vyučovacieho procesu, nevníma jeho používanie a precvičovanie ako štruktúrovanú výučbu. Cudzí jazyk sa stáva prirodzenou súčasťou jeho života.  Preto sa aj my snažíme o takéto začlenenie cudzieho jazyka. Začali sme s témou, ktorá je deťom blízka. Rodina, jej členovia, domov, miestnosti v dome obohatené o farby, činnosti a jednoduché pokyny, vybavenie miestností, ktoré sa v dome nachádzajú. Naši žiaci počas tohto obdobia získali bohatú slovnú zásobu, ktorú počas hier, rôznych aktivít a manipulačných činností aj prirodzene používajú a ďalej rozvíjajú nielen na hodinách slovenského jazyka, matematiky, prvouky, výtvarnej výchovy, ale aj na hodinách anglického jazyka.

 

- Inzercia -
  1. Len škoda, že sa zabúda na slovenčinu. Ako sú na tom nielen naši žiaci , ale aj naši politici? Dookola počúvame buď cudzie slová, alebo anglické. Tak isto nápisy na predajňach. Keď je zatvorené nie je tam “zatvorené”, ale “open”. Tak isto v správach nás ohurujú cudzími slovami. Je dobré vedieť cudzie jazyky, ale nezabúdajme, že sme Slováci! A za slovenčinu sa nehanbime!

  2. Zbohom Slovensko, zbohom slovenčina. Hrozná doba. Nechajte tie malé deti žiť, hrať sa, športovať. Sa neposerte z tej škaredej angličtiny. Smrť kapitalizmu ! Nech žije Slovensko a slovenčina !

  3. myslim že touto hravou formou sa deti veľmi ľahko naučia anglicky. Je to niečo úplne nové čo sme v Seredi ešte nemali a to iba vďaka riaditeľkea a celému pedagogickému zboru

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články