Zmena pre materské školy

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
MŠVVŠ SR |MM|  Dnes, tak ako bolo avizované, pribudlo na stránku ministerstva usmernenie k postupu materských a základných škôl.
📍Najväčšia zmena nastane pre materské školy. Tie budú počas jesenných školských prázdnin fungovať ako doposiaľ – v prevádzke.
📍 Závisieť to bude od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí. Prednostne tých, ktorí sa aktívne zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov.
📍Zriaďovateľ môže prevádzku materskej školy v čase jesenných školských prázdnin prerušiť, ak zákonní zástupcovia neprejavia záujem o prevádzku materskej školy.
📍V čase riadnej prevádzky môže riaditeľka/riaditeľ materskej školy požiadať zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej/materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy.
📍Bez súhlasu zákonného zástupcu ale nie je možné obmedziť dochádzku žiadneho dieťaťa do materskej školy.
📍Pobyt v exteriéri detí materských škôl sa počas tohto obdobia odporúča realizovať najmä na školských dvoroch, prípadne v extraviláne obce.
📍Ak škola nemá školský dvor, resp. extravilán obce je vo veľkej vzdialenosti od budovy školy, pobyt v exteriéri sa odporúča v blízkosti budovy školy s dodržaním platných opatrení ÚVZ SR.

 

 

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články