Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi v stredu

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď z v o l á v a v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení mimoplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň   21. októbra 2020 o 17,30 hod.  do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi   Návrh programu:   Otvorenie a schválenie … Čítať ďalej Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi v stredu