Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi v stredu

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení mimoplánované

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

21. októbra 2020 o 17,30 hod. 

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi

 

Návrh programu:

 

  1. Otvorenie a schválenie programu MsZ
  2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov
  3. Nakladanie s majetkom mesta Sereď

A.    Zámer nájmu majetku

1. časť stavby v objekte futbalového štadióna   /vedúca práv. a majetkového referátu/

2. pozemky v lokalite „Malý háj“ – návrh OVS  /prednosta úradu/

B.      Nájom majetku mesta – budova na Garbiarskej ul. – dodatok k nájomnej zmluve

/vedúca práv. a majetkového referátu/

C.      Nadobudnutie verejného osvetlenia do majetku mesta     /vedúci odd. rozvoja mesta/

4.     Návrh realizácie projektu „Obnova klampiarskych prvkov v objekte NKP – Kaštieľ Sereď“ /projektový manažér/

  1. Záver

 

Ing. Martin Tomčányi, v.r.

 

 

Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 21.10.2020:

20201015163342_navrh-programu-zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva-21-10-2020_5f885dc65c4197.50703922

zdroj: sered.sk

- Inzercia -
  1. Progrem zastupiteľstva rieši Tiborove záujmy?Veď poslanci idú riešiť len biznis.V bode mladého hája Tekadex za ktorý dostal prednosta Krajčoviť 60000 Eur odmeny a Šípkovú stavbu na ktorú sme mu požičali prachy my občania.Je to hanba že poslanci neriešia chodníky,nepokosenú trávu,sfušované rekonštrukcie alebo ten rosič vody na námestí.Hanbite sa poslanci keď už primátor nemá chrbtovú kosť!!!!!

  2. Nechajme sa prekvapiť! Možno, že p. Šípka, peniaze ktoré už zaplatil má ako preplatok a zapožičané peniaze ako odmenu. Môže na Garbiarskej gazdovať naďalej. Nechceli by ste aj takto podnikať? Nechce sa mi veriť, že okrem neho sa o zákazky u nás neuchádza viac záujemcov. Možno, že dané pravidlá sú nastavené tak, aby odstúpili a potom sa dodatočne upravia v dodatkoch k zmluve. Prečo všetko robí jeho firma? Je to na zamyslenie.

  3. Už je všetko rozpredané? Prečo o Malý Háj má záujem OVS? Čo sú to zase za kšefty? Naozaj ľuďom tu nič neostane?

  4. Každé hrable hrabú k sebe a keď ich nedajbože oprieš a stupíš na ne tak ti dajú dobrú po papuli čím sa zobudíš a začneš zase hrabať 🙂 pravidlo ktoré nepustí

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články