Mesto Sereď získalo významné ocenenie

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mesto Sereď a primátor Martin Tomčányi získali významnú poctu od Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Medailu Chatama Sofera prišiel na pôdu mestského úradu odovzdať riaditeľ múzea Pavol Mešťan.

Medailu Chatama Sofera udeľuje Múzeum židovskej kultúry ako poďakovanie a uznanie za rôznu pomoc pri snahe nezabudnúť na holokaust. Navrhol ju slovenský rodák akademický sochár Wiliam Schiffer, ktorý polovicu života prežil v Paríži. Majster Schiffer, ktorý bol jedným z najuznávanejších medailérov na svete, zomrel v auguste 2007.

Profesor Pavol Mešťan vystúpil pred poslanecký zbor a v príhovore poznamenal: „Som veľmi rád, že sme sa rozhodli poctiť mesto Sereď, ktoré stálo od začiatku pri nás v časoch budovania múzea holokaustu. Renovácia múzea spolu s prípravou a zbieranie exponátov trvala dlhých 20 rokov.“

V týchto dňoch múzeum na Kasárenskej ulici ukončuje poslednú budovu, v ktorej bude nielen výstavná sieň ale aj študovňa. Zároveň sa v priestoroch múzea dorába depozit, ktorý bude najvýznamnejším a najlepšie vybaveným depozitom na Slovensku.

Profesor Mešťan zvlášť poďakoval primátorovi Tomčányimu zato, že celý ten čas stál pri tých, ktorí sa na vzniku múzea podieľali. V rámci svojej právomoci aj osobne pomáhal pri rôznych administratívnych činnostiach a pri riešení problémov. Primátor ale medailu nepovažuje iba za svoje osobné ocenenie ale je to určitý druh poďakovania za prácu všetkých zamestnancov úradu a súčasných aj predchádzajúcich poslancov. Spoločnými silami sa v Seredi podarilo vytvoriť múzeum holokaustu, ktoré je jediné múzeum svojho druhu na Slovensku a je považované za pamätník venovaný všetkým židovským obetiam. Zaraďuje sa dokonca medzi expozície európskeho charakteru.

Medaila, ktorú mesto Sereď a primátor Tomčányi získali je jedinečná, nakoľko je týchto medailí na svete len sto kusov a žiadna nová už nevznikne. Každá medaila je očíslovaná a patrí k nej certifikát. Na avereze medaily je plastické zobrazenie hlavy a časti trupu Chatama Sofera čítajúceho knihu s naznačenými hebrejskými literami, na hlave má vysokú čiapku. V pozadí sa črtá obraz časti židovského Podhradia v Bratislave a parník plaviaci sa po Dunaji. Text v kolopise po obvode: Chatam Sofer 1762 – 1839.

Svetoznámy bratislavský rabín Chatam Sofer bol učenec a zakladateľ ješivy, v ktorej prebiehala výučba až do r. 1939. Pochádzal z Frankfurtu nad Mohanom, kde sa narodil v roku 1762. Do Bratislavy nastúpil ako rabín v októbri 1806. Založil rabínsku školu, ktorá si vybudovala výborné renomé v celej Európe. Vychoval stovky rabínov, ktorí pôsobili v mnohých krajinách. Chatam Sofer zomrel v roku 1839. Je pochovaný na židovskom cintoríne v Bratislave na nábreží Dunaja. Podľa profesora Mešťana si Chatama Sofera múzeum vybralo preto, že významne ovplyvnil celý rabínsky duchovný svet.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články