Výročie nájdenia pokladu mincí

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ľudia v dávnej minulosti zakopávali svoj cenný majetok do zeme. V tých časoch to bolo bezpečné miesto a ľudia mali cennosti takto ukrývané roky. Niektorí ich časom vykopali iní naopak umreli a nielenže si majetok neužili ale dokonca miesto úkrytu nestihli nikomu prezradiť. Jeden takýto poklad bol pred rokmi nájdený aj v Seredi.

Rastislav Petrovič o seredskom poklade píše: “17. septembra pred 45-rokmi našli v Seredi poklad zlatých a strieborných mincí. Poklad objavili v roku 1975 pri výstavbe sídliska Sereď – Stred IV na Cukrovarskej ulici, na mieste kde stál dom Cecílie Janovej. Súbor obsahuje 517 mincí z čias rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I. (1848 – 1916). Mince boli vyrazené v mincovniach vo Viedni a v Kremnici.
Poklad do zeme ukryla okolo roku 1916 neznáma osoba v neistých časoch 1. svetovej vojny. Nález zo Serede je vzácny nielen pre svoju numizmatickú hodnotu, ale hlavne ako historický prameň. Na Slovensku je to jeden z najväčších nálezov mincí z obdobia korunovej meny. Nález dokladá rozvoj priemyslu, remesiel a obchodu v Seredi a jej okolí od konca 19. storočia.
Pred rokom bola časť pokladu mimoriadne vystavená v Mestskom múzeu v Seredi. Nález mincí je od objavenia uložený v zbierke Vlastivedného múzea v Galante. Tam si ho môžete pozrieť spolu s mincami nájdenými počas archeologického výskumu hradu Šintava na nádvorí seredského kaštieľa.”

Nález zo Serede je vzácny predovšetkým ako historický prameň. V roku 1916 mal súbor hodnotu okolo 860 korún a je to jeden z najväčších nálezov mincí z obdobia korunovej meny.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články