Predstavujeme vám Centrum sociálnych služieb Galanta – Hody

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Centrum sociálnych služieb Galanta – Hody poskytuje sociálne služby, ktoré sú flexibilné, inovatívne, odborné, špecifické  a kompatibilné s rozvojom multidimenzinálnej podstaty života prijímateľa.

Centrum je satelitné pracovisko č. II. Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare.

Našim poslaním je implementovať a rozvíjať model PODPORY  pre prijímateľov sociálnych služieb s dôrazom na organické duševné poruchy a novodobé diagnózy v produktívnom veku (choroba, úraz, iné poškodenia mozgu… vítaní sú aj iní), založený na napĺňaní multidimenzionálnej podstaty života- bio-psycho-spirituálnej oblasti života.

Chceme podporiť zmysluplný, naplnený život prijímateľov i poskytovateľov sociálnych služieb s využitím humanisticko- holistického prístupu v princípoch rastu kvality.

Našim klientom ponúkame rodinnú atmosféru, krásne prostredie, priateľský a profesionálny kolektív.

 

 

Služby sú poskytované ambulantnou formou.

 

Poskytujeme sociálne služby:

 • Špecializované zariadenie
 • Rehabilitačné stredisko
 • Prepravná služba
 • Vzdelávací projekt 5P

 

Ponúkame terapie:

 • Fyzioterapia
 • Reminiscenčná terapia
 • Biblioterapia
 • Tréning pamäte a zručností
 • Muzikoterapia
 • Arteterapia
 • Snoozelen
 • Oxygenoterapia

 

Ak ste sa rozhodli využiť naše služby, neváhajte nás kontaktovať

na e-mail: dsshumanum@zupa-tt.sk alebo navzajom.lepsi@zupa-tt.sk

Telefonicky:  033 55971 07, +421315501006,  +421908036419

Na sociálnej sieti Facebook: Navzájom lepší

Nájdete nás na adrese: Hodská 1228, Galanta 92401

 

Poď do toho s nami !

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články