Seredskí ženisti na vojenskom cvičení Slovak Rifles

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V priestoroch Centra výcviku Lešť prebehlo v uplynulých týždňoch práporové taktické cvičenie Slovak Rifles 2020. Cvičenie je vyvrcholením takmer dvojročnej prípravy.

Úlohou veliteľov bolo hneď úvodom dokonale zosúladiť jednotlivé zložky práporovej skupiny . V nej pôsobí levický prápor, čata zo seredského ženijného práporu, mechanizovaná rota nitrianskeho práporu, , protilietadlová čata Igla, z protilietadlovej raketovej brigády Nitra, čata z rožňavského práporu RCHBO, zložky Základne nasaditeľných komunikačných a informačných systémov Ružomberok, taktický CIMIC a PSYOPS tím z Martina, jednotka Humint z prešovského práporu Istar, delostrelecká čata zo samohybného delostreleckého oddielu Michalovce, ale aj rota logistickej podpory z trenčianskej brigády bojového zabezpečenia.

„Cvičenie Slovak Rifles je vyvrcholením prakticky dvojročnej prípravy útvaru, ako aj ďalších jednotiek práporovej skupiny. Nastaví nám spravodlivé zrkadlo a ukáže, ako sme na tom reálne v oblasti plánovania, riadenia i praktického výcviku,“ povedal veliteľ levického mechanizovaného práporu pplk. Richard Király.

Veliteľsko-štábne cvičenie splnilo stanovené ciele a potvrdilo pripravenosť práporovej skupiny na uskutočnenie taktického cvičenia. V Centre výcviku Lešť sa uskutočnil integračný výcvik všetkých súčastí práporovej skupiny, celá skupina sa zlaďovala. Tesne pred samotným taktickým práporovým cvičením podľa podplukovníka Kiralyho úspešne prebehlo takticko-poradové cvičenie práporu. Veliteľ práporu si pochvaľuje prácu všetkých veliteľov rôt, najmä však veliteľa roty bojovej podpory kapitána Jozefa Varchola a svojho veliaceho poddôstojníka nadrotmajstra Zoltána Vargu.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
Comments are closed.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články