Držitelia zbrojných preukazov budú na polícii dostávať príručku o bezpečnej manipulácii so zbraňou

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MV SR |MM| Prvých dvetisíc kusov bezplatne odovzdalo Prezídiu PZ občianske združenie vlastníkov strelných zbraní Legis Telum. Podľa predsedu jeho predstavenstva Ing. Ľudovíta Miklánka, publikáciu pripravili so zámerom prevencie predchádzania nedbalostným priestupkom a trestným činom na úseku strelných zbraní a streliva. Môže byť však tiež pomôckou pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu počas prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti vlastniť a držať zbraň.

Kritériami pre získanie zbrojného preukazu u nás je plná spôsobilosť na právne úkony, dosiahnutý predpísaný vek /vo všeobecnosti 21 rokov/, bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná a psychická spôsobilosť, pobyt na území SR. Počas procesu získavania zbrojného preukazu treba preukázať potrebu držať, či nosiť zbraň a, samozrejme, úspešne zložiť praktickú skúšku pred skúšobnou komisiou.

Publikácia BEZPEČNÁ MANIPULÁCIA S KRÁTKOU ZBRAŇOU s podtitulom Stručný návod ako áno, ako nie prináša v komentovanej forme 13  základných zásad pozorného a profesionálneho prístupu k zbrani. Týkajú sa manipulácie so zbraňou, jej čistenia, nabíjania, nosenia, či správania na strelnici. To všetko je doplnené názornými detailnými fotografiami s jasným zámerom – prehlbovať vedomosti a profesionalizovať návyky strelcov a vlastníkov zbraní.

 „Od roku 2015 máme ročne priemerne okolo 3400 nových žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu, ktorí počas skúšky odbornej spôsobilosti pred komisiou preukazujú okrem iného  tiež vedomosti o bezpečnom používaní zbrane. Verím, že nová publikácia bude skvelou pomôckou pre všetkých nových držiteľov zbrojných preukazov,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec. Preto oceňuje iniciatívy občianskeho Združenia Legis Telum zdôrazňujúce, že uvedomelosť a zodpovednosť sú základným predpokladom občianskych práv a slobôd, medzi ktoré patrí aj vlastníctvo zbrane.

Na Slovensku bolo k 30. júnu 2020 148 703 držiteľov zbrojných preukazov, avšak len 90 121 z nich má oprávnenie aj na nosenie zbrane a streliva.

Spokojnosť s publikáciou vyjadril aj pplk. Pavol Lališ, vedúci oddelenia zbraní odboru dokladov a evidencií Prezídia PZ: „Príručku Združenie Legis Telum pred výrobou konzultovalo s naším pracoviskom a takisto s odborom výcviku, jej obsah je veľmi komplexný, napísaný zrozumiteľnou formou a dúfam, že sa stane rukoväťou každého držiteľa zbrojného preukazu.“ Ako dodal, v budúcnosti by radi pripravili čosi podobné aj pre poľovníkov.

Príručku Prezídium PZ už začalo distribuovať na klientske centrá a oddelenia dokladov, kde poskytujú služby na úseku zbraní a streliva.

 

 

 

 

 

 

- Inzercia -
  1. je be?
    Ak je drzitelom zbrojneho preukazu a aj zbrane, AKU prirucku chcu rozdavat?
    Tie zasady a povinnosti musi vediet aj bez prirucky. Ak to nevie, nech odovzda doklad.
    Chore!

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články