Je dovolené umiestňovať na dopravné značky a zariadenia reklamné plagáty ?

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Na základe podnetu zo strany občanov sme požiadali o zaujatie stanoviska Krajské riaditeľstvo policajného zboru, či je možné umiestňovať na dopravné značky reklamné plagáty alebo oznamy nesúvisiace s dopravným značením, rušiace vodiča a rozptyľujúce jeho pozornosť pri riadení vozidla.

Od hovorkyne KR PZ v Trnave mjr. JUDr. Márie Linkešovej sme dostali nasledovné stanovisko:

“V zmysle zákona o cestnej premávke je na dopravných značkách alebo dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcii zakázané umiestňovať čokoľvek, čo nesúvisí s dopravnou značkou alebo dopravným zariadením”.

Za postreh od občanov a obyvateľov obce Dolná Streda, v ktorej podľa ich slov boli na dopravnej značke STOP daj prednosť v jazde a Priechod pre chodcov umiestnené reklamy po dobu asi dvoch týždňov ďakujeme. Sme radi, že si občania takéto pre bezpečnosť dôležité veci všímajú a sú ochotní na ne aj upozorniť. Na druhej strane je smutné, že na umiestnenie reklamných plagátov na takto dôležité dopravné značenie nezareagovala samospráva obce a to najmä starosta Ľuboš Šúry, ktorý bol dlhoročným policajtom a takéto použitie dopravného značenia by mal okamžite zatrhnúť a nechať odstrániť.

 

Reklamy umiestnené na dopravnom značení boli občanmi zaregistrované aj v Šintave. Fotografie máme z križovatky, kde bol plagát umiestnený na dopravnej značke Daj prednosť v jazde.

- Inzercia -
  1. Keď prišiel zverinec, alebo cirkus, takýto systém tiež používali. Ale, keď sme pri doprave, už viackrát bolo poukázané na to, že na križovatke Legionárska, Dolnomajerská, Železničná, ceste ku Mestskej polície a na železničnú stanicu, že je vyznačený jeden prechod pre chodcov smerom na Železničnú ulicu. Ale obyvatelia v tej bytovke, na MP musia chodiť cez križovatku medzi autami. Je to také ťažké namaľovať zebru?

  2. Prečo? Chodia tade ľudia pomedzi autá. Ešte že sú vodiči ohľaduplní, že zastavia a nechajú prejsť. Ale niekedy to nemusí dobre dopadnúť.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články