Pomoc Slovenskej republiky pre Libanon

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MV SR  |MM|  Po včerajšom silnom výbuchu požiadala libanonská vláda cez mechanizmus EU v oblasti civilnej ochrany o pátracie a záchranárske tímy a humanitárny materiál. K dnešnému dňu (5.8.2020) bolo Bejrútu ponúknutých sedem vyhľadávacích tímov – z Holandska, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Grécka, Poľska a Veľkej Británie. Taliansko ponúklo protichemický tím. Po niekoľkých hodinách boli akceptované tri tímy MUSAR (stredné pátracie a záchranné tímy v mestskom prostredí), plus jeden HUSAR (ťažký pátrací a záchranný tím v mestskom prostredí) z Holandska.

Na Ministerstve vnútra SR sa konala koordinačná porada v súvislosti s prípadným poskytnutím pomoci

MV SR dokáže vyslať 18-členný záchranný tím tvorený dvanástimi príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ktorí sú členmi pripravovaného modulu MUSAR a troch psovodov s troma psami z Horskej záchrannej služby a jedného technika na vyhľadávacie systémy taktiež z HZS. Dvoch styčných dôstojníkov zabezpečí Sekcia krízového riadenia MV SR. Táto ponuka bude dnes (5.8.2020) spolu s možnou ponukou materiálnej pomoci uverejnená ako odpoveď Slovenskej republiky na požiadavku Libanonu v komunikačnom systéme Európskej únie pre humanitárnu pomoc a pomoc pri mimoriadnych udalostiach CECIS. Po jej akceptácii sa pristúpi k realizácii zaslania materiálnej pomoci, resp. záchranného tímu SR do Libanonu v rámci Mechanizmu Únie na úseku civilnej ochrany.

MV SR má potvrdenú maximálnu mieru súčinnosti zo strany Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj prítomnosť veľvyslanca SR v Libanone pri preberaní humanitárnej pomoci.

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články