ISSN 1337-8481

Zmeny v zákone o štátnom občianstve

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MV SR |MM|  V medzirezortnom pripomienkovom konaní je od dnešného dňa (31. júla 2020) novela zákona o štátnom občianstve. Jej hlavnou ideou je zmierniť podmienky, za ktorých prichádza ku strate občianstva. Nadobudnúť ho budú môcť aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov.

Viac o pripravovaných zmenách približuje riaditeľ odboru štátneho občianstva na Ministerstve vnútra SR Peter Drábek: „Zákon ustanovuje výnimky, na základe ktorých nedôjde k strate. Ide o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela za trvania manželstva, narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Umožníme štátnym občanom SR nadobudnúť cudzie štátne občianstvo bez straty nášho aj vtedy, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej tri roky a predložia doklady preukazujúce tieto skutočnosti.“

Výnimka z ovládania štátneho jazyka sa bude týkať občanov Českej republiky pre blízkosť jazykov. Táto výnimka sa uplatní aj u žiadateľov, ktorí majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.

Tí, ktorí prišli o štátne občianstvo Slovenskej republiky, oň budú môcť požiadať, už nie na základe výnimky ministra vnútra SR, ale v riadnom konaní a bez registrácie na cudzineckej polícii. Bezúhonnosť zostane zachovaná. Ku koncu júla 2020 prišlo o slovenské občianstvo pre prijatie občianstva iného štátu takmer 3 400 osôb.

Postupne plníme Programové vyhlásenie Vlády SR, kde sme sa zaviazali, že umožníme občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR. Som rád, že táto novela je už na svete. Podľa môjho názoru je pripravená odborne s prihliadnutím na poznatky z praxe,“ konštatuje minister vnútra Roman Mikulec.

Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. februára 2021.

 

- Inzercia -
  1. Možno, že tomu dosť nerozumiem, ale aby mal jeden človek dve občianstva sa mi zdá nezmyslom. Veď keď niekto sa odsťahoval napr. do Ameriky a má tam trvalý pobyt a tým získal aj ich občianstvo, prečo má z poza mláky ovplyvňovať tu náš život voľbou buď prezidenta, alebo politické zastúpenie? Ničím sa nepodieľa či už daniami, alebo vytváraním hodnôt. Ale mnoho z nich sem chodia využívať naše služby, ako aj zdravotníctvo, lebo tam je to neporovnateľne drahšie.

  2. Potom budu rozhodovať o dianí na Slovensku, ľudia žijúci v zahraniči. Slováci žijúci na Slovensku majú tímto ohrozené svoje práva.

  3. Ako majú ľudia žijúci na Slovensku týmto ohrozené svoje práva? Ďakujem za odpoveď.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články