Zrkadlo z kaštieľa

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
Mestské múzeum v Seredi / Zaujímavý exponát získalo Mestské múzeum v Seredi darom od Jána Doktora v Seredi do svojej zbierky. Poškodený premaľovaný neoslohový rám zrkadla je v zbierke zapísaný ako predmet kultúrnej hodnoty pod prír. č. 6/2016. Rám zrkadla je cenným dokladom bytovej kultúry využívaným v šľachtickom interiéri. Pôvodne sa predmet nachádzal v seredskom kaštieli, bol súčasťou jeho mobiliára.  Neskôr ho dostala ako dar kuchárka  z kaštieľa Hermína Dubayová, vydatá za Jána Doktora.
V roku 2019 rám zreštauroval Mgr. art. Martin Šmigrovský. Náklady na obnovu zrkadla – rámu aj s výplňou boli v celkovej sume 2.997 eur. Výdavky boli čerpané z rozpočtu Domu kultúry – Mestského múzea v roku 2019. Počas podujatia Noci múzeí a galérii v roku 2019 dobrovoľne prispeli na reštaurovanie rámu zrkadla aj darcovia Katarína Rezac,z Viedne, Elena Chatrnúchová zo Šale, Rudolf Sabo a Branislav Kružlík zo Serede v sume 34,70 eur. Bohato plasticky členený rám zrkadla s florálnou výzdobou  a ornamentálnym nadstavcom bol nainštalovaný do expozície múzea koncom novembra 2019. Mestské múzeum v Seredi ďakuje darcovi za hodnotný exponát do zbierky, jednotlivým darcom i mestu za príspevky na zreštaurovanie predmetu a reštaurátorovi Mgr. Martinovi Šmigrovskému za dobre vykonanú umeleckú prácu na obnove zrkadla do expozície múzea.
Na reštaurovanie máme pripravené ďalšie predmety kultúrnej hodnoty – secesný sekretár a secesný fotoalbum s fotografiami pôvodom zo Serede.
zdroj: sered.sk
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články