ISSN 1337-8481

Spoločnosť Kaufland v Seredi nainštalovala nádobu na zber použitého oleja

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Spoločnosť Kaufland rozširuje počet predajní, pred ktorými bude možné odovzdať použitý kuchynský olej. Medzi takéto predajne patrí aj pobočka v Seredi, kde v uplynulých dňoch pribudla na olej zberná nádoba.

„Zákazníci v našich predajniach majú možnosť separácie rôznych materiálov, ako napríklad lepenka, žiarovky, batérie či malé elektrospotrebiče. V roku 2018 sme k nim vo vybraných predajniach pridali možnosť odovzdať použitý kuchynský olej a tento rok pribudli nádoby na jeho zber pred ďalšími 24 predajňami. Veríme, že aj týmito krokmi upozorníme zákazníkov na dôležitosť správnej separácie odpadov a ochranu životného prostredia. V dnešnej dobe je takýto prístup nevyhnutný a triedenie odpadov by malo byť súčasťou nášho každodenného myslenia,“ uviedla Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. K dnešnému dňu je už celkovo na Slovensku 32 predajní Kauflandu, pred ktorými môžu zákazníci olej odovzdať.

V Seredi máme na použitý olej už vyše roka k dispozícii žlté zberné nádoby na štyroch lokalitách: Novomestská, A. Hlinku, Jesenského a Fándlyho ulica.
Použitý olej by sa nikdy nemal vylievať do výlevky ani vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu. Olej, ktorý sa dostane do kanalizačného systému, ho značne zanáša i poškodzuje. A práve preto k žltým kontajnerom pribudla ďalšia, už spomínaná zberná nádoba na Cukrovarskej ulici. Celkovo je na Slovensku 32 predajní Kauflandu, pred ktorými môžu zákazníci olej odovzdať.

Ako postupovať?

Pripravte si čistú plastovú fľašu, v ktorej budete skladovať všetky zvyšky oleja, ktoré vám ostali po vyprážaní či z konzerv. Ale pozor – predtým, ako olej prelejete do PET fľaše, je potrebné ho scediť od nečistôt, aby v ňom neostali zvyšky jedla. Takto uskladnený použitý olej v uzavretých PET fľašiach môžete vhodiť do nádoby.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články