Otvorenie výstavy s názvom „Rasová diagnóza: Cigán”

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Dňa 29. júla sa Múzeu holokaustu v Seredi konalo slávnostné otvorenie výstavy „Rasová diagnóza: Cigán“.

Podujatie sa konalo pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustu. Vernisáže výstavy sa zúčastnili mnohí významní hostia: župan TTSK Jozef Viskupič, podpredseda NR SR Juraj Šeliga, poslankyňa NR SR a predsedníčka parlamentného výboru pre sociálne veci Janka Žitňanská, poradca Juraj Rizman, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus, štátny tajomník Ministerstva kultúry Radoslav Kutaš, veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku Boaz Modai, veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku Aleksandar Heina, dezignovaná veľvyslankyňa Spolkovej republiky Nemecko Barbara Wolf, splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Andrea Bučková, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Richard Duda a jeho podpredseda Igor Rintel.

Výstava predstavuje menšinu Rómov a Sintov a s nimi spojené stereotypy, ktoré viedli k nacistickej perzekúcii a genocíde 500 000 Sintov a Rómov počas druhej svetovej vojny. Zároveň mapuje ich prenasledovanie v jednotlivých krajinách Európy. Výstava sa venuje boju o uznanie genocídy príslušníkov komunít s rómskym pôvodom a ich do súčasnosti trvajúcej marginalizácii v majoritnej spoločnosti.

„Slovenská republika je členom Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA), ktorá v roku 2020 zasadá pod predsedníctvom Spolkovej republiky Nemecko. Členstvo v IHRA dodáva jednotlivým krajinám pocit spolupatričnosti vo výskume, vzdelávaní a spomienke na holokaust. Pri IHRA pôsobí aj Komisia pre genocídu Rómov, ktorú aktuálne vediem,“ uviedol Martin Korčok, riaditeľ múzea a ďalej dodáva: „Myslím si, že vlády všetkých krajín Európskej únie kladú veľkú pozornosť na zlepšenie kvality života rómskej minority. Napriek tomu badáme zvyšovanie nenávisti voči tejto minorite a cítime potrebu prijatia jasnej definície anticiganizmu/ protirómskeho rasizmu. Takýmto spôsobom môžeme efektívnejšie napomôcť dodržiavaniu ich ľudských práv, k čomu systematicky prispieva múzeum holokaustu.”

Expozícia bola pripravená v spolupráci s Dokumentačným a kultúrnym centrom nemeckých Sintov a Rómov a Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko Bratislava. Verejnosti bude sprístupnená do 31. augusta 2020.

 

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články