Nový Supermarket v Pate

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V júni 2011 bol v Pate otvorený pre verejnosť v priestoroch bývalej Paprikárne nový Supermarket II, ktorého prevádzkovateľom bola COOP Jednota Galanta. Jednota mala s prenajímateľom uzatvorenú zmluvu na dobu určitú ( uplynula 21.júna t.r.), ktorý pre budúce obdobie uprednostnil iného nájomcu a z toho dôvodu musela Jednota prevádzku zrušiť. Naskytla sa však príležitosť odkúpiť bývalú predajňu potravín FRESCH na Obchodnej ulici, ktorá v tej dobe práve končila svoju prevádzku a do ktorej Jednota Supermarket presťahovala. Paradoxom je, že túto prevádzku Jednota prvý krát otvárala pred 40. rokmi a po „nežnej revolúcii“ ju ako nadbytočný majetok predala do súkromných rúk.

Od 1. júla 2020 sme začali s remodelingom, teda kompletnou rekonštrukciou predajne, počnúc novou elektroinštaláciou, výmenou podláh, zavedenia nových technológií v oblasti chladenia i osvetlenia, enrgeticky náročné osvetlenie nahradili úsporné LED panely, skrátka všetkému sme dali vysokú úroveň, ako sa na dnešnú dobu patrí „ – povedala nám prevádzková riaditeľka Jednoty Galanta Iveta Schwarzová.

Celá rekonštrukcia trvala tri týždne a dnes nový Supermarket privítal prvých zákazníkov. Na jeho otvorení sa okrem iných pozvaných hostí zúčastnil aj starosta obce Jozef Berčík, predseda COOP Jednoty Galanta Július Belovič a správca farnosti v Pate Ladislav Kuna, ktorý novú predajňu vysvätil.

Na margo tovarového sortimentu nám Iveta Schwarzová povedala: „Sortiment i keď v zmenšenom priestore ( 218m2 )oproti zrušenému Supermarketu (400m2 ) zostal v podstatnej miere zachovaný. Dokonca pribudla dodávka tovaru od výrobcu a dodávateľa pečiva TOPEK s.r.o., nakoľko v predajni FRESCH sa ich výrobky predávali a zákazníci boli na ne zvyknutí. Tak isto v ponuke sú aj knedle od Dániho, ale aj zelenina a ovocie od na Slovensku uznávaného dodávateľa – firmy LUNIS. K dispozícii zákazníkom je aj bankomat „.

To však nie je všetko. Od prevádzkovej riaditeľky sme sa tiež dozvedeli, že po ukončení zmluvy Pivárne VEĽBA (trvá do konca roka 2021), ktorá je súčasťou zakúpeného objektu, bude predajná plocha Supermarketu rozšírená o ďalších 200m2, takže bude identická s bývalým Supermarketom.

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články