V Seredi pribudla nová monitorovacia stanica

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Na zabezpečenie podkladov pre hodnotenie kvality ovzdušia v Seredi osadil Slovenský hydrometeorologický ústav dňa 14. júla 2020  na Vinárskej ulici novú monitorovaciu stanicu.

V súčasnosti má SHMÚ rozmiestnených 38 monitorovacích staníc po celom Slovensku. Podľa Evy Gerhátovej z odboru ochrany ovzdušia na Ministerstve životného prostredia SR k tomuto počtu pribudne 14 nových staníc, nakoľko na ich zakúpenie boli získané financie z eurofondov. Sereď sa tým zaradí medzi mestá, kde bude monitorovaný stav ovzdušia, pretože v zóne Trnavského kraja stanica takéhoto typu chýbala . Meteostanica je spolufinancovaná z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Prvotná myšlienka osadiť v Seredi monitorovaciu stanicu siaha do roku 2016. To znamená, že k realizácii prišlo až po približne štyroch rokoch. Prečo to trvalo tak dlho nám vysvetlil viceprimátor Ľubomír Veselický: „O možnosť umiestníť v našom meste meraciu stanicu požiadal SHMÚ e-mailovou žiadosťou dňa 11. 8. 2016 . Na pokyn primátora predložila JUDr. Zuzana Pastuchová Mestskému zastupiteľstvu v Seredi v novembri žiadosť SHMÚ, ktorú poslanci prerokovali a nájom 12 m2 na umiestnenie monitorovacej stanice schválili. Zmluva o nájme bol podpísaná 20. januára 2017. Prečo k samotnému umiestneniu dochádza po 3 a pol roku od podpísania zmluvy o nájme? Odpoveď by sme určite našli v komplikovanosti procesu schvaľovania použitia finančných prostriedkov všetkými inštitúciami , Úrad pre verejné obstarávanie nevynímajúc. Osobne považujem za dôležité to, že boli urobené kroky, ktoré zo zámeru sledovania kvality ovzdušia v Seredi urobia skutočnosť.”

Ladislav Čaradský z SHMÚ pre Seredské novinky doplnil, že zdĺhavý proces realizácie zapríčinilo administratívne spracovanie, kontroly a v neposlednom rade vládny audit, ktorý kontroloval celý proces a to od verejného obstarávania až po konečný výsledok. Dnes sme ale na konci procesu a stanica je konečne osadená.

Pomocou stanice budú merané hodnoty znečisťujúcich látok SO2, CO, NO, benzén, PM10 a PM 2,5. Údaje sú zo stanice na centrálu prenášané pomocou satelitu. Informácie o stave ovzdušia budú zverejnené na webovej stránke www.shmu.sk a budú každú hodinu aktualizované. Po naprogramovaní bude tento údaj zobrazovaný aj na webovej stránke mesta.

Meracia stanica je vybavená signalizáciou a je pod stálym dohľadom bezpečnostnej kamery MsP.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články