V meste bola osadená nabíjacia stanica pre elektromobily. Jej prevádzka bude spustená na jeseň

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Obyvatelia mesta si môžu pri parkovisku na Námestí slobody všimnúť nainštalovanú novú nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Osadená bola začiatkom mesiaca júl 2020.

Elektromobilita je totiž na vzostupe, o čom svedčí fakt, že počet elektromobilov na cestách pribúda. S rozvojom elektromobilov je ale potrebné budovať aj nové nabíjacie stanice. Z tohto dôvodu mesto Sereď  pristúpilo k podpore rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

Elektrostanicu vybudovala firma ELMARK PLUS s.r.o. zo Šale za 8 742,- eur. Mesto Sereď získala na nabíjaciu stanicu dotáciu z Ministerstva hospodárstva vo výške 5 000,- eur.

Ide o samostatne stojacu, verejne dostupnú nabíjaciu stanicu vyhotovenú z nehrdzavejúcej ocele. Stanica má dva nabíjacie konektory typ 2 (Mennekes, podľa normy IEC 62196) s variantom: zásuvka. Výstupný výkon stanice bude 2x 22 kW, čo znamená, že nabíjať dokáže 2 vozidlá, obe výkonom 22 kW.

Nová elektronabíjacia stanica bude technicky vybavená  autentifikáciou zákazníka a to RFID čítačkou  kariet s uplatnením kryptografických bezpečnostných mechanizmov alebo autentifikáciou cez internet či mobilnú aplikáciu aj s možnosťou ad hoc platby za nabíjanie použitím nástrojov EIM a príprava na Plug&Charge (autentifikácia, autorizácia, inteligentné riadenie nabíjania a účtovanie sa realizujú automaticky po pripojení napájacieho kábla).

Majitelia elektromobilov si ale na nabíjanie svojich vozidiel budú musieť počkať. Z dôvodu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na nájomcu, bude nabíjacia stanica  sfunkčnená a daná do prevádzky pravdepodobne v mesiacoch september – október 2020. 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články