Predseda TTSK Jozef Viskupič odovzdal vysvedčenia žiakom Obchodnej akadémie v Seredi

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič navštívil v posledný deň školského roka 2019/2020 Obchodnú akadémiu v Seredi. Žiakom tretieho ročníka osobne odovzdal koncoročné vysvedčenia. Vo svojom príhovore povedal:„Ďakujem všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za každodenné nasadenie, ktoré viedlo k úspešnému zavŕšeniu tohto školského roka. Prešli sme si aj veľmi zložitým obdobím, no spoločne sme ho zvládli. Pozitívom je, že sme získali cenné skúsenosti, predovšetkým s používaním moderných technológií.“

Obchodná akadémia patrí do pôsobnosti Trnavského kraja a preto učiteľov potešilo napredovanie pomoci župy školám. Od budúceho školského roka bude kraj na 14 školách zveľaďovať počítačové učebne. V rámci eurofondového balíka v celkovom objeme 4,2 mil. eur sú vyčlenené prostriedky aj na mimoškolskú činnosť žiakov a doplnkové vzdelávanie učiteľov, vrátane ich finančnej podpory. Zároveň ako župa iformovala v nadchádzajúcom školskom roku plánuje pokračovať v rozvoji systému duálneho vzdelávania. K motivačným štipendiám a bezplatnému cestovaniu v prímestských autobusoch pribudne aj zvýhodnené ubytovanie v internátoch.

Ako doplnil J. Viskupič: „Absolventom prajem veľa úspechov v osobnom živote, či už sa vydajú cestou ďalšieho štúdia alebo sa rovno začlenia do pracovného života. V každom prípade, som presvedčený, že sa bez problémov uplatnia, čo je našim hlavným cieľom v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.“

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články