J. Viskupič: Naše školy krízu zvládli

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

TT SK |MM| Župné stredné školy dnes úspešne uzavreli školský rok 2019/2020, ktorého druhá polovica bola poznačená koronakrízou. Učitelia i žiaci sa dokázali „zo dňa na deň“ adaptovať
na dištančné vzdelávanie a zžiť sa s komunikáciou prostredníctvom elektronických platforiem. Školám, ktoré nemali potrebné technické vybavenie, župa pomohla.

„Ďakujem všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom
za každodenné nasadenie, ktoré viedlo k úspešnému zavŕšeniu tohto školského roka. Prešli sme si aj veľmi zložitým obdobím, no spoločne sme ho zvládli. Pozitívom je, že sme získali cenné skúsenosti, predovšetkým s používaním moderných technológií,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Od budúceho školského roka bude župa na 14 školách zveľaďovať počítačové učebne.
V rámci eurofondového balíka v celkovom objeme 4,2 mil. eur sú vyčlenené prostriedky
aj na mimoškolskú činnosť žiakov a doplnkové vzdelávanie učiteľov, vrátane ich finančnej podpory.

Ako doplnil J. Viskupič, „absolventom prajem veľa úspechov v osobnom živote,
či už sa vydajú cestou ďalšieho štúdia alebo sa rovno začlenia do pracovného života. V každom prípade, som presvedčený, že sa bez problémov uplatnia,
čo je našim hlavným cieľom v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.“

V novom školskom roku trnavská župa plánuje pokračovať v rozvoji systému duálneho vzdelávania. K motivačným štipendiám a bezplatnému cestovaniu v prímestských autobusoch pribudne aj zvýhodnené ubytovanie v internátoch.

Jozef Viskupič, trnavský župan

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články