„Bez práce nie sú koláče“ – pozvánka na výstavu

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Vlastivedné múzeum v Galante |MM| Tento rok leto v múzeu sa bude niesť v znamení dedinského života.

Hneď na začiatku prázdnin otvoríme výstavu „Bez práce nie sú koláče“, ktorú si vo výstavnej sále budovy vlastivedného múzea môžete pozrieť od 2. júla do 31. októbra 2020.

Výstava priblíži verejnosti život a prácu roľníka v galantskom regióne do  1. polovice 20. storočia. Poukáže na úzke prepojenie poľnohospodárskej výroby a ľudovej stravy vidieckeho obyvateľstva. Obrábanie pôdy a chov hospodárskych zvierat tvorili od nepamäti jednu z najvýznamnejších činností v živote takmer každého človeka a rodiny. Poľnohospodárstvo bolo považované za hlavné zamestnanie ľudu na Slovensku až do 50. rokov 20. storočia. Pestovaním rôznych druhov plodín si ľudia zabezpečovali obživu a tak, ako pri samostatnej výrobe niektorých potrebných predmetov a pomôcok do domácnosti, i v tejto oblasti boli rodiny relatívne sebestačné. Poľnohospodárstvo výrazne ovplyvnilo život rodiny a celého lokálneho spoločenstva nielen v materiálnom, ale aj sociálnom a duchovnom živote. Podriaďovali sa mu mnohé zvyky, ktoré mali často magický charakter. Znalosti a skúsenosti sa predávali z generácie na generáciu, overené postupy sa dlhodobo udržiavali, no v našom regióne boli ľudia otvorení aj mnohým inováciám a technologickému pokroku. Výstava dokumentuje, aké druhy plodín a akým spôsobom sa pestovali, ale aj ako sa využívali v ľudovej strave. Náročná práca na poli prinášala vytúženú odmenu – úrodu, ktorú ľudia zužitkovali vo svojom jedálničku. I v tomto prípade teda platilo porekadlo: „Bez práce nie sú koláče“, čo znamenalo, že bez vlastného pričinenia a snahy nemožno dosiahnuť úspech. Prostredníctvom predmetov zo svojich etnologických zbierok Vlastivedné múzeum v Galante prezentuje rozsiahlu škálu pracovných nástrojov a pomôcok používaných pri práci na poli, či v záhrade a tiež nástrojov potrebných na spracovanie už vypestovaných zrelých plodín. Vernisáž výstavy budete môcť sledovať netradične online na našej facebookovej stránke 1. júla 2020 o 16:30. Od nasledujúceho dňa Vás pozývame na návštevu výstavy počas bežných otváracích hodín v utorok – piatok od 9:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 13:00  do 17:00 hod.

V súvislosti s výstavou umiestnime na našej webovej stránke aj texty ľudových pesničiek z regiónu spolu s notami. Budeme radi, ak sa niektorú z nich naučíte, pošlete nám nahrávku, ktorú následne zverejníme na FB stránke múzea. Tieto videá možno pomôžu aj ostatným priaznivcom múzea spoznať hudobné dedičstvo našich babičiek. Viac informácií nájdete na  muzeumgalanta.sk.

V priestoroch múzea na Hlavnej ul. 976/8 v Galante otvárame 6. augusta 2020 ďalšiu výstavu, ktorá sa tematicky viaže k tradičnému ľudovému, ale aj mestskému interiéru v 20. storočí.

Vlastivedné Múzeum v spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom v chorvátskom meste Našice sprístupňuje výstavu Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek, ktorá predstavuje nástenky používané Slovákmi žijúcimi v 16 lokalitách v Chorvátsku. Na nich nájdeme žánrové zobrazenia často spojené s nápismi v slovenčine, češtine, srbčine alebo chorvátčine. Výstava zároveň prezentuje výber z bohatého fondu vyšívaných násteniek z etnologického fondu Vlastivedného múzea v Galante, ktorý obsahuje viac ako 80 kusov pochádzajúcich z miest a obcí širšieho Galantského regiónu. Na nich môžeme vidieť nápisy v maďarčine, slovenčine, češtine alebo nemčine. Textilné nástenky v domácnostiach v celej strednej Európe sa všeobecne rozšírili s modernizáciou kuchynského zariadenia v období medzi dvoma svetovými vojnami a boli obľúbené až do 90. rokov 20. storočia. Túto výstavu si budete môcť pozrieť do 10.10.2020.

A na záver ešte jedna novinka: vďaka spoločnosti Visible Promotion s.r.o. na našej webstránke muzeumgalanta.sk od 1. júla nájdete aj 3D prezentácie expozícií a dočasných výstav (viac o spoločnosti na www.vpromotion.sk)

 

Autor TS: PhDr. Izabela Danterová, Mgr. Diana Gruberová

foto z archívu múzea (Mlátenie obilia, Veľké Úľany, okolo 1920-1930).
foto z archívu múzea (Mlátenie obilia, Veľké Úľany, okolo 1920-1930).

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články