Škola znovu ožila

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

ZŠ J.A.Komenského, Fb | Na Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi dnes bolo opäť rušno. Nielen preto, že sa oslavoval Medzinárodný deň detí, ale hlavne preto, že škola začala aspoň čiastočne žiť svoj bežný život. Od rána do nej v sprievode rodičov v usporiadaných zástupoch mierili žiaci 1. až 5. ročníka. Budova ožila detskou vravou, chodbami zneli všetky typické školské zvuky- otváranie skriniek, cupitanie malých nôh, zatváranie dvier i hlasy pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečovali plynulý príchod detí do školy.
Škola znovu ožila
Napriek obavám, ktoré sprevádzali prípravy na tento prvý deň,
však možno povedať, že aj karanténa deti mnohému učí. Všetky zodpovedne čakali v určených rozostupoch, dôsledne si dezinfikovali ruky, nosili na tvárach rúška a aj meranie telesnej teploty vnímali ako bežnú súčasť nástupu do školy.
Keďže 1. jún je tradične dňom, ktorý patrí deťom, ani dnes to nebolo inak. A i keď sa deti vždy tešia, že tento deň patrí hrám a zábave, dnes sa s radosťou vrátili do školských lavíc. Pani učiteľky si pre ne však pripravili množstvo zábavných aktivít, ktorými oslávili nielen ich deň, ale aj návrat do bežného školského života. Nuž, radosť bola na oboch stranách, a tak sa spievalo, tancovalo, kreslilo, hralo, vymýšľalo, tvorilo a hlavne veľa rozprávalo vo všetkých triedach. Deti si stihli precvičiť mozog zábavnými aktivitami, zhodnotili svoje domáce vzdelávanie, niektorí sa „nanovo spoznávali“ v ranných kruhoch, počas prestávok stihli hry na policajtov a zlodejov i bublifukovú naháňačku. Zážitkom sa stal i obed v tichej jedálni. Pani učiteľky všetko pripravili tak, aby deti čo najmenej vnímali obmedzenia, ktoré nástup do školy sprevádzajú.
Veríme, že v takejto radostnej atmosfére budú plynúť aj nasledujúce dni. Deti i učitelia dostávajú možnosť naplniť slová J.A. Komenského o škole hrou. Snáď sa nám to spoločne podarí a začneme sa na chvíle v školskom prostredí pozerať trochu inak- slobodnejšie, zodpovednejšie, s väčším nadšením a odvahou púšťať sa do nových vecí. Všetci- rodičia, učitelia i deti- sa navzájom podporujme a držme si palce!

Mgr. D. Braunová

 

 

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články