Nové verejné toalety v amfiteátri zvýšia komfort návštevníkov

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V priestoroch amfiteátra v Seredi sa v uplynulých rokoch konalo mnoho kultúrno-spoločenských podujatí s niekoľko tisícovou účasťou. Samospráva mesta sa pre zvýšenie komfortu návštevníkov rozhodla na tomto mieste vybudovať verejné toalety. Ide o doplnenie turistickej infraštruktúry v rámci revitalizácie zámockého parku v časti amfiteáter. Zhotoviteľom diela bola na základe verejného obstarávanie firma Baumann s.r.o. Lehota.

Hygienické zariadenie sa skladá z dvoch kontajnerových modulov upevnených na betónových základoch. Dispozícia kontajneru s toaletami pre mužov obsahuje kabínu upratovačky, 5 pisoárov, 2 umývadlá a 5 wc kabínok. Kontajner s toaletami pre ženy obsahuje 2 umývadlá, 4 wc kabínky a 1 kabínka wc pre ZŤP so šírkou dverí 1000 mm. V objekte je zabezpečené prirodzené aj nútené vetranie /okná a ventilátory/.

Stavba bude napojená na vodovodnú, kanalizačnú aj elektro prípojku. V prípade potreby je možné toalety vykurovať elektrickými konvektormi.
Nakoľko sú toalety umiestnené v amfiteátri, ktorý je súčasťou zámockého parku, stavba bola odsúhlasená Krajským pamiatkovým úradom. Pri výstavbe nedošlo k žiadnemu výrubu stromov alebo likvidácii okrasnej zelene. Prevádzka toaliet bude časovo vyhradená iba počas trvania kultúrno-spoločenských udalostí.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články