Aj opravy malého rozsahu sú v meste potrebné

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Kým príde k veľkej rekonštrukcii Domu kultúry v Seredi, urobil jeden z jeho zamestnancov počas trvania pandémie a uzavretia budovy práce, ktoré sa týkajú opravy exteriérového schodiska do kina Nova a do divadelnej sály. Zrenovovaný bol aj nápis nad mestskou knižnicou a vchod do Domu kultúry smerom od tržnice. Nové nátery dostali aj radiátory. A v neposlednom rade prešli obnovou i ošarpané staré betónové plochy na plagáty. Boli očistené,  dostali nový náter a časom na nich pribudnú striešky.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články