PREČO FRANCÚZKA MÔŽE NA SLOVENSKU DO DOMÁCEJ KARANTÉNY A FRANCÚZ NIE – AKTUALIZOVANÉ

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
Ondrej Dostál

S tou výmenou telesných tekutín sa to vyriešilo expresne rýchlo, tak skúsme poriešiť aj tú národnosť.ČO MÁ NÁRODNOSŤ S DOMÁCOU KARANTÉNOU?

Jedným z osobných údajov, ktoré sa zberajú prostredníctvom formulára určeného pre ľudí vracajúcich sa zo zahraničia na účely kontroly domácej karantény, je aj národnosť. Národnosť, ako ju chápu slovenské právne predpisy, aj bežný hovorový jazyk znamená etnickú príslušnosť – príslušnosť k národu, národnostnej menšine, alebo etnickej skupine.

Neexistuje absolútne žiadny dôvod, aby bol takýto údaj od ľudí vyžadovaný a následne spracovávaný v súvislosti so zabezpečením domácej karantény. Aj spracúvanie informácii o národnosti by v tejto súvislosti bolo v rozpore so zásadou minimalizácie osobných údajov, ktorá hovorí, že „spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú“, a teda v rozpore so zákonom.

NÁRODNOSŤ VS. NATIONALITY

V prípade národnosti – na rozdiel od výmeny telesných tekutín – však navyše ide o omyl, ktorého pôvod je pomerne ľahké odhaliť. Je to zrejme mechanický a nesprávny preklad anglického slova nationality. To sa však v takomto kontexte do slovenčiny prekladá nie ako národnosť, ale ako štátna príslušnosť. Slovenský občan maďarskej národnosti má síce maďarskú národnosť, ale slovenskú štátnu príslušnosť. Takže v kolónke nationality by mal uviesť „Slovak“, kým v kolónke národnosť by určite uviedol „maďarská“.

To, že ide o nesprávny preklad slova nationality, je evidentné aj zo zoznamu „národností“ ponúkaných vo formulári. Chýbajú v ňom rómska aj rusínska národnosť, hoci ide o pomerne početné národnostné menšiny žijúce na Slovensku. Na druhej strane sa v zozname nachádza dánska, holandská, či švajčiarska národnosť, hoci obyvatelia patriaci k týmto národnostiam netvoria v rámci Slovenska príliš početné komunity.

NIE CELKOM DOKONALÝ ZOZNAM

Ale ten zoznam je zvláštny aj v prípade, že by sme národnosť opravili na štátnu príslušnosť. Prečo je tam holandská „národnosť“, ale belgická nie? A prečo dánska áno, ale švédska nie?

Čerešničkou na tejto psíčko-mačičkovskej torte je skomolenie slova „Francúzska“ na „Francúzka“. Čiže Francúzky môžu do domácej karantény, a Francúzi nie?

ČO S NÁRODNOSŤOU?

Je možné, že existuje vážny dôvod, pre ktorý by sa medzi zhromažďovanými informáciami, mala spracúvať aj informácia o štátnej príslušnosti dotknutých osôb. O ich národnosti určite nie. Hoci zo skutočnosti, že je tam aj možnosť „iná národnosť“, sa zdá, že tá informácia možno ani nie je taká nevyhnutná a slúži len na účely štatistického vyhodnocovania.

Takže buď je túto informáciu treba úplne vypustiť (ako tú výmenu telesných tekutín), alebo aspoň premenovať kolónku z „národnosti“ na „štátnu príslušnosť“. A nebolo by zlé upraviť ten zoznam, aby mal nejakú logiku. A, samozrejme, Francúzkam doplniť chýbajúce „s“.

https://ekarantena.korona.gov.sk/

Zdroj: FB

AKTUALIZOVANÉ

Hlásim, že národnosť bola nahradená štátnou príslušnosťou.
A ani tá Francúzka tam už nie je.
Čo sa týka mojich pripomienok k formuláru, hotovo.
Vďaka.
https://ekarantena.korona.gov.sk/
- Inzercia -
  1. AKTUALIZOVANE

    Zmena tlaciva vykonana na zaklade verejnej kritiky Ondra Dostala.

  2. Slováci sa priznávali aj k národnosti Indián či Eskimák, ale objavilo sa aj nové vierovyznanie. Našli sa aj takí, čo si do kolónky náboženstvo uviedli hnutie Jedi – náboženský rytierský rád z filmovej ságy Hviezdne vojny. V Čechách ich priaznivcom pridelili samostatný kód ako iným cirkvám, u nás sa s tým nepočítalo.
    kosice.korzar.sme.sk/c/6170995/scitanie-slovaci-su-eskimaci-indiani-ale-aj-jedi.html

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články