Výdaj stravy je možný pre všetky deti, otvoriť sa môžu aj poradenské a rehabilitačné centrá

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

ÚVZ SR  |MM|  Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a v záujme podpory a zlepšovania zdravotného stavu klientov je možné za dodržania protiepidemických opatrení povoliť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva) a činnosť rehabilitačných stredísk s ambulantnou formou sociálnej služby.

Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň zmenou opatrenia umožňuje podávanie suchej stravy alebo teplého jedla v zariadeniach školského stravovania všetkým deťom, nielen sociálne znevýhodneným. V rámci zjednodušenia distribúcie ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, suchej stravy alebo teplého jedla pre deti, bude táto organizovaná prostredníctvom výdajných okienok cestou školských stravovacích zariadení prostredníctvom ich rodičov, alebo zákonných zástupcov. Vzhľadom na to, že stravu budú preberať dospelé osoby a nie deti, je zaručená epidemiologická bezpečnosť a vylúči sa zhromažďovanie detí.

V školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a v rehabilitačných strediskách s ambulantnou formou sociálnej služby platia všeobecné protiepidemické opatrenia platné pre otvorené prevádzky, samozrejme, pri zohľadnení špecifických podmienok týchto zariadení.

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné dodržiavať:
• pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),
• obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,
• zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky,
• uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

KOMPLETNÉ ZNENIE OPATRENIA NÁJDETE TU:
http://www.uvzsr.sk/…/Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_ce…

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články