Nové verejné osvetlenie v zámockom parku

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V mesiaci apríl prebehla v zámockom parku v Seredi II. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia a areálových rozvodov nízkeho napätia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v celom areáli parku je rozdelená do troch etáp. Prvá etapa prebehla v roku 2018 a výsledkom bolo 15 ks nových svietidiel, ktoré boli nainštalované od historickej vrátnice po zadnú bránu parku.

I. ETAPA

Druhá etapa rekonštrukcie vedie od kaštieľa k bráne na Parkovej ulici a vedľa chodníka popri detskom ihrisku. Tak ako v prvej etape aj v druhej je realizátorom prác firma VIMONT s.r.o. z Kráľovej nad Váhom. Výsledkom je 11 ks nových pozinkovaných ihlanových stožiarov o výške 4 m, na ktorých sú umiestnené svietidlá LED typu LDK PARK CREE. Cena prác bola vyčíslená na 20 374,08 €. Rekonštrukcia si nevyžiadala žiadny výrub stromov alebo kríkov. Keďže ide o chránenú oblasť, rekonštrukciu musel schváliť aj Krajský pamiatkový ústav v Trnave a uvedené svietidlá spĺňajú všetky nariadené kritéria.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články