OPATRENIA MESTA PRE LOKÁLNU EKONOMIKU – Peter Bročka, primátor mesta Trnava

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Trnava / V súčasnej situácii, kedy nielen štát, samosprávy, ale hlavne podnikatelia a samotní občania budú mať mimoriadne vysoké výpadky príjmov pre zatvorené prevádzky, nástup šetrenia a presunu investícií, resp. presmerovania peňazí z verejných zdrojov je nevyhnutný. Maximum financií je nutné presunúť do záchrany ekonomiky a jej oživenia v momente, kedy bude takýto krok možný.

Samosprávy sa k realizácii krízových opatrení stavajú rôzne. Niektorí primátori sa dobrovoľne vzdávajú navýšenia svojich platov a mnohé samosprávy proaktívne menia inak pomerne prísne pravidlá pre (väčšinu) podnikateľov využívajúcich mestský majetok, alebo podnikajúcich v meste všeobecne.

Ako sa k podnikateľom postavila samospráva v Trnave, prinášame vo vyjadrení primátora mesta:

Peter Bročka

OPATRENIA MESTA PRE LOKÁLNU EKONOMIKU

na štvrtkovom stretnutí mestskej rady sme si prešli navrhované opatrenia vedenia pre podporu lokálnej ekonomiky počas mimoriadneho stavu. Právomoci a zdroje mesta sú zákonom extrémne obmedzené, no aj napriek tomu sa ešte pokúsime o doplnkové sociálne programy pre najohrozenejších občanov. Mestská rada sa na štvrtkovom stretnutí stotožnila zatiaľ s nasledovnými opatreniami v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta, resp. mestských prispevkových organizácií:

NEBYTOVÉ PRIESTORY/NÁJOMNÉ

1. Priestory, resp. prevádzky zatvorené z dôvodu opatrení a rozhodnutia CKŠ/Vlády SR
a) Od 1.3 bude nájomca platiť len energie + nájom 0 € (predpokladané obdobie marec, apríl 2020) – trvanie tohto režimu až do odvolania mimoriadnej situácie/ núdzového stavu – pokiaľ nerozhodne MR/MZ Trnava inak
b) Splátka najbližšieho nájmu bude + 1 mesiac po odvolaní mimoriadnej situácie/ núdzového stavu
c) Odpustenie sa netýka nájomcov/ predajní: drogérie, lekárne, potraviny
d) Iné odklady a odpustenia platieb po ukončení mimoriadnej situácie/núdzového stavu budú riešené individuálne a len na základe podania žiadosti – Komisia finančná jednotlivo žiadosti prehodnotí
e. Nájom zaplatený do 16.3. (resp. už uskutočnená marcová platba za nájom) bude považovaný za preplatok na nájomnom
f. Doručené výpovede z nájmu – vypovedajúci nemajú odpustené platby energie ani nájmu – platia ako doteraz v zmysle zmluvy

2. POLIKLINIKA Družba + ZC Prednádražie
a) Od 1.3 bude nájomca platiť len energie + nájom 0 € (predpokladané obdobie marec, apríl 2020) – trvanie tohto režimu platí až do odvolania mimoriadnej situácie/ núdzového stavu – pokiaľ nerozhodne MR/MZ Mesta Trnava inak – rzohodnutie platí len pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (vrátane rehabilitácie), ktoré sú v priestoroch mesta/príspevkových organizácií Mesta
b) Splátka najbližšieho nájmu bude hneď v nasledujúci mesiac po odvolaní mimoriadnej situácie
c) Neplatí pre lekárne (t.j. UKS/Vláda SR ich činnosť počas mimoriadnej situácie/ núdzového stavu neobmedzil)
d) Nájom zaplatený do 16.3 (resp. marcová platba za nájom v marci) bude považovaný za preplatok
e) Výpovede z nájmu nemajú odpustené platby energie + nájmu – platia v zmysle zmluvy

TERASY A VONKAJŠIE SEDENIA
– poplatok sa v letnej sezóne 2020 nebude vyberať

BYTY/NÁJOMNÉ

Každá žiadosť bude posudzovaná individuálne s dôrazom na predĺženie ochranných lehôt.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
PO okrem možnosti jednorazovej platby je úhrada rozvrhnutá do 3 splátok:
1. splátka – do 45 dní od prevzatia rozhodnutia
2. splátka – do 31. augusta 2020
3. splátka – do 31. októbra 2020
+ možnosť individuálneho splátkového kalendára na základe žiadosti

FO
Okrem možnosti jednorazovej platby je úhrada rozvrhnutá do 6 splátok do novembra 2020
+ možnosť individuálneho splátkového kalendára

Ako som spomenul na začiatku. Štát do tejto chvíle takmer vôbec nespomína pomoc pre samosprávy. Výpadky v rozpočte, ktoré prognózuje rada pre rozpočtovú zodpovednosť budú v najhoršom scenári bez zásahu štátu likvidačné pre drvivú väčšinu obcí, miest a krajov.

Zdroj: FB

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články