Aká je budúcnosť  vývozu bioodpadu v našom meste ?

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

23.marca  vyšiel na SeredOnLine (SOL) článok   Má mesto naozaj odvoz bioodpadu zadarmo? Autor článku v ňom poukázal na niektoré zaujímavosti a „neštandartné“ postupy mesta voči spoločnosti TEKADEX s.r.o , ktorá sa zmluvne zaviazala zadarmo zabezpečovať rozvoz biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej BRO) v našom meste až do roku 2045. Prednosta MsÚ  Ing. Krajčovič vo svojej reakcii na tento článok majiteľovi SOL potvrdil finančné ťažkosti spoločnosti TEKADEX, nevyvrátil ani jednu skutočnosť  uvedenú v článku– snažil sa ju len zdôvodniť a vysvetliť, ale na druhej strane sa vyjadril o autorovi článku, že nemá ani len potuchy ako to s BRO v našom meste je. Autor článku pripúšťa, že nie sú mu známe mnohé skutočnosti pri rozvoze BRO – vychádza len z verejne dostupných informácii a dokumentov.

Zhrňme si teda už známe, ale aj mnohé nové skutočnosti o rozvoze BRO v našom meste:

1.Mesto Sereď v máji 2013 podpisuje zmluvu so spoločnosťou TEKADEX s.r.o. o prenájme pozemku v lokalite Malý háj, na dobu určitú od 1.7.2013 do 30.6.2045, za účelom úpravy BRO na suroviny pre bioplynovú stanicu, výrobu biopalív a poľnohospodárskych substrátov.

0232_2013_-_TEKADEX_S.R.O._ZMLUVA_O_NÁJME-17

 

 1. Spoločnosť TEKADEX sa v tejto zmluve zaviazala bezplatne zabezpečovať zber BRO z domácností uložených v plastových vreciach, plastových nádobách, voľne ložených konárov, použitých rastlinných olejov 1x týždenne v sezóne marec-november. Od roku 2015 však zber BRO z plastových vriec zabezpečuje mesto, podľa p. prednostu tieto náklady nemajú vyčíslené.
 2. Tri mesiace po podpísaní tejto zmluvy (podľa výpisu z obchodného registra) je konateľom spoločnosti TEKADEX založená nová spoločnosť BPS Vlčkovce, s.ro., ktorá stavia a následne prevádzkuje bioplynovú stanicu. Takže ten istý konateľ Ing. Tomáš Krošlák zabezpečuje v jednej spoločnosti zvoz BRO a v druhej spoločnosti ho spracúva. Prečo bioplynovú stanicu nestavia spoločnosť TEKADEX, ale novozaložená spoločnosť toho istého konateľa ? Taktiež z verejne prístupných finančných kanálov sa dá zistiť, že spoločnosti BPS Vlčkovce sa finančne darí oveľa lepšie  ako spoločnosti  TEKADEX. Mesto má však zmluvu so spoločnosťou TEKADEX, ktorá už od začiatku platnosti zmluvy má finančné problémy a má problémy zaplatiť si svojich subdodávateľov, cez ktorých má dohodnutý zvoz BRO. A tak naše mesto pomáha – veľakrát zaplatí za TEKADEX týchto  subdodávateľov, podpisuje zmluvy o uznaní dlhu a dohode o splátkach so spoločnosťou TEKADEX.  Je skutočne na zamyslenie, či by sa niekto z nás takto „ústretovo“ roky správal k nejakému svojmu podnikateľskému partnerovi. Lenže podľa pána prednostu má mesto evidentný záujem spoločnosti TEKADEX pomáhať , pretože „si nemôžme dovoliť nezbierať BRO“. To chceme ešte dotovať nesolventnú firmu ďalších 20 rokov? Kto z nás by podpísal zmluvu na 30 rokov s takýmto finančne nestabilným partnerom? Je mesto sociálny podnik poskytujúci pôžičky a splátkové kalendáre nesolventným firmám ?

 

 1. A teraz možno jedna šokujúca informácia –  z   LV č.6256 sa možno dozvedieť, že na bioplynovú stanicu a halu na výrobu kŕmnych zmesí spoločnosti BPS VLČKOVCE, s. r. o.,  je „plomba“. Pre neznalých problematiky, keď je na LV plomba, mení sa s najväčšou pravdepodobnosťou majiteľ.

Po bližšom preštudovaní uvedeného LV môžeme zistiť aj príčinu :

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom z 27.2.2020, formou dobrovoľnej dražby – č.z. 311/2

Pozn. autora : Záložné právo je právnym prostriedkom, ktorý slúži na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa a jej príslušenstva tým, že oprávňuje záložného veriteľa uspokojiť sa alebo sa domáhať uspokojenia pohľadávky zo zálohu, t. j. z predmetu záložného práva, za predpokladu, že záložca svoju pohľadávku nesplní riadne a včas.

306348545

306302284(1)

 

Vedel o tejto skutočnosti aj pán prednosta , keď koncom marca písal svoje odpovede p. Majkovi? A preto tento rok mesto v marci nepodpísalo zmluvu na dotrieďovanie BRO so spoločnosťou BPS Vlčkovce, ako dva predchádzajúce roky, ale so spoločnosťou TEKADEX?

Čo prinesie mestu zmena majiteľa bioplynovej stanice?  Ovplyvní  nový majiteľ  vzťah so spoločnosťou Tekadex, ktorá zabezpečuje zvoz BRO pre bioplynovú stanicu?   Bude spoločnosť TEKADEX  schopná až do roku 2045 zabezpečovať rozvoz BRO pre mesto stále zadarmo, keď sa zmenil spracovateľ bioodpadu ?

 

(Poznámka redakcie: Autor článku je redakcii známy, nakoľko článok bol podpísaný a jeho uverejnenie bolo konzultované aj telefonicky. Autor však požiadal o zachovanie anonymity, čo redakcia rešpektuje.)

- Inzercia -
 1. Bolo by dobré, ak by si autor článku ujasnil význam slov “rozvoz” a “zvoz” a tomu aj prispôsobil písaný text.

 2. Znovu vyborny clanok poukazujuci na zvlastne nakladanie s majetkom mesta a verejnymi financnymi zdrojmi.

  Opravnena otazka obcana na primatora mesta Ing. Martina Tomcanyiho:

  – pan primator, kedy sa konecne postavis k povinnostiam vyplyvajucim Ti z verejnej a v meste najvyznamnejsej funkcie tak, ako Ti uklada zakon?

  V plnom rozsahu zodpovedas za chod MsU, Mesta Sered a z pozicie funkcie aj za mestske spolocnosti.

  Obcania (a vidiet ze uz aj normalne rozmyslajuci a zodpovednost si uvedomujuci poslanci MsZ) na Teba maju hodne otazok tykajucich nakladania s majetkom mesta pocas tretieho volebneho obdobia, co si vo funkcii primatora a statutara mesta.

  Ziadame vysvetlenie aj vyssie popisaneho stavu vyznamne sa dotykajuceho Mesta Sered, majetku mesta a obyvatelov mesta.

  Primator Tomcanyi, dokedy sa budes tvarit, ze sa nic nedeje, ked vsetci mame k dispozicii vysledky kontrol konstatujuce HRUBE PORUSOVANIE ZAKONOV pri vykone moci v samosprave a spravy veci verejnych.

  Dokedy sa budes snazit namotavat poslancov “obielovanim” nezakonneho konania Tvojho a (z dovodu funkcie) Tebe sa zodpovedajucich a podliehajucich ludi?

  Na otazky VEREJNE Ti polozene k minulej publikovanej kauze si DOTERAZ NEODPOVEDAL.

  Primator Tomcanyi, nehanbis sa?

 3. Pán Majko nebuďte naivný, Tomčányi vám neodpovie, lebo by musel zase klamať tak ako minule, keď obhajovalpôžičku pre Šipku. Zdá sa mi, že bez klamstiem saani toto nedá obhajovať

 4. Toto je podnikateľské prostredie v Seredi za posledných xy rokov. Koho potrebujeme a máme evidentný záujem, “pomôžeme”. Odzrkadľuje sa to aj na verejných obstarávaniach. Nie je záujem sa do nich hlásiť. Ktovie prečo? Ľudia sa boja prenajať priestory pri Kauflande, boja sa inzerovať u Majka, nemajú šancu… Žiaľ, aj takto to funguje.

 5. Na Tomčányiho a Krajčoviča sa to nejako sype. Kto čo zasej to bude aj žať sa hovorí.

 6. Pre Fero: Nesype sa nič. Len sa odkrývajú veci, ktoré mali byť zahalené. A konečne sa ľudia začínajú zobúdzať. Myslím tých, čo na to poukazujú. Ja som zvedavý, ako pánko vyrieši tú Garbiarsku. Dotovať domov dôchodcov 50 rokov asi nechce. Takže bude musieť hútať, ako z toho von a aby to finančne nebolelo. Poprípade ešte niečo zarobiť.

 7. Domnievam sa, že zatajovanie pravdy alebo hovorenie polopravdy je súčasťou agendy viacerých samospráv. Potom dochádza ku kauzám ako táto a jej podobné.

 8. Pre Odpoveď: mňa nezaujímajú iné samosprávy. Ja žijem v Seredi. Problém vidím tu!

 9. Ako sa hovorí božie mlyny melú pomalý ale isto. Je na občanoch aby táto pliaga nebola zvolená pre ďalšie obdobie. Keď nebudú volení nebojte sa tak všetky ich kontakty od nich po odskakujú. Nový funkcionári dajú urobiť perfektný audit za 8 rokov, no a potom týmto hrdlorezom budete písať už len do basy.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články