Zápis detí do 1.ročníka CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Milí rodičia budúcich prvákov,

onedlho Vás čaká dôležité rozhodnutie – na akú základnú školu zapísať vášho budúceho prváčika. Rozhodnutie nie je jednoduché, žiada si prehodnotenie všetkých možností, ktoré sa Vám ponúkajú. V Seredi si rodičia môžu vybrať z troch základných škôl. Všetky sú si v mnohých oblastiach podobné, ale v niečom sa predsa len odlišujú. Práve tieto odlišnosti môžu byť tým, čo pomôže rodičom rozhodnúť sa, ktorá škola je pre ich prváčika najlepšia. Preto mi dovoľte, ako riaditeľke jednej zo základných škôl v meste Sereď – CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Vám predstaviť inovatívnosť školského vzdelávacieho programu, ktorý Vám môže pomôcť pri správnej voľbe.

V čom je teda naša škola iná, v čom sa odlišujeme od štátnych základných škôl?

Sme modernou školou, ktorá má jasne stanovený cieľ, tradíciu a stabilitu. Sme školou, ktorá reaguje na dynamickosť doby, trh práce a požiadavky, ktoré sú kladené na úspešného absolventa základnej školy. Na toto všetko prihliadame a  dávame si záležať aj pri tvorbe školského vzdelávacieho programu. Veľký dôraz kladieme nielen na kvalitné vzdelávanie, ale aj na výchovu v duchu kresťanskej viery a morálky. Posilňujeme jazykové a komunikačné kompetencie v materinskom a v anglickom jazyku zvýšenou hodinovou dotáciou. Spolupracujeme s jazykovou školou WINGS a lektori tejto školy u nás vyučujú predmety anglický jazyk v 3. ročníkoch a rozšírené hodiny angličtiny v predmete konverzácia v anglickom jazyku, a to už od 7. ročníka. U žiakov podporujeme aj informatické i finančné zručnosti v nových predmetoch, ako je  aplikovaná informatika a mediálna výchova. Máme vlastné TV vysielanie, ktoré je výstupným médiom získaných zručností nielen v týchto predmetoch. Veľmi citlivo pristupujeme aj k žiakom so zdravotným znevýhodnením. Máme na škole inkluzívny tím pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa týmto žiakom intenzívne venujú. No a v neposlednom rade sme výnimoční tým, že z našich žiakov sa stávajú dobrovoľníci. Dlhodobo a pravidelne sa venujeme pomoci iným prostredníctvom dobrovoľníctva. Podporujeme rôzne projekty v Afrike, projekty Dobrej noviny, Áno pre život, Úsmev ako dar a mnohé iné charitatívne projekty.

V tomto školskom roku sme pre Vás a Vaše deti okrem tradičného školského vzdelávacieho programu pripravili NOVINKU – bilingválny program od 1.ročníka. Kvalitným a silným partnerom v tomto projekte je pre nás jazyková škola WINGS, s ktorou už v tomto školskom roku spolupracujeme a je pre nás stabilnou vzdelávacou inštitúciou so širokým portfóliom. Bilingválny program je kontinuálny – to znamená  9-ročný počas celého štúdia žiaka na škole, nezasahuje do štátneho vzdelávacieho programu. V tomto programe budú mať žiaci odučených v anglickom jazyku 7 hodín týždenne prirodzenou komunikačnou formou prostredníctvom metódy CLIL, a to kvalifikovanými lektormi WINGS-u.

Viem, že osobnosť žiaka formujú nielen získané vedomosti, ale aj učitelia, ktorí na žiaka 9 rokov vplývajú, s ktorými je v intenzívnejšom kontakte, sprievodné aktivity a mimoškolská činnosť,  príjemné prostredie a skvelá atmosféra školy. Toto všetko v silnej jednote nájdete v dobrej škole, v škole, do ktorej deti chodia rady, kde sa cítia bezpečne, kde vládnu dobré medziľudské vzťahy, otvorená komunikácia, dôvera a vzájomná úcta.

Mám radosť aj z toho, že naši absolventi sú úspešnými mladými ľuďmi, výbornými lekármi, učiteľmi, právnikmi, zručnými  odborníkmi v praxi, ale i skvelými a zodpovednými mamami a otcami. Úspechy týchto absolventov sú teda výsledkom spoločného snaženia rodiny a školy, ktorá ich vedie po ceste za spokojným a šťastným životom. A to dokáže len dobrá škola. Na našej škole sa robí množstvo skvelých vecí, ktoré svedčia o tom, akí ľudia ich robia.  Viesť tím zanietených a vynikajúcich ľudí je snom každého manažéra a radosťou každého riaditeľa. Na našej škole práve takí ľudia sú. Je výborné, ak sa riaditeľ dokáže obklopiť kreatívnymi ľuďmi, spozná ich schopnosti, talent a ďalej s týmto poznaním dokáže pracovať. Potom si spoločne môžeme všetci  povedať, že veci sa nám podarili. Áno, myslím si, že sme dobrou školou, pretože máme vynikajúcich pedagógov, vychovávateľov, podporovateľov z radov rodičov a významným spôsobom nám pomáha i náš zriaďovateľ – ABÚ Trnava. A preto máme aj skvelých žiakov.

Milí rodičia, ak teda stojíte pred voľbou, na akú základnú školu zapísať vášho budúceho prváčika a chcete si byť istí, že ste pre správne rozhodnutie urobili maximum a nemáte dostatočné informácie o tom, ako sa u nás učí, v akých priestoroch pracujeme, môže Vám pomôcť rozhodnúť sa aj nasledujúce video.   https://www.youtube.com/watch?v=b8CNmJC1Il8

Zápis žiakov na CZŠ sv. Cyrila a Metoda sa uskutoční 24. – 28.apríla 2020

  • prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky na stránke školy,
  • zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou, (tlačivá nájdete v záložke “Dokumentácia k zápisu”)
  • osobným odovzdaním prihlášky  v termíne 4.  – 28. 4. 2020  od 8,00 – 12,30 hod. na riaditeľstve školy. Vstup do budovy len s ochrannými prostriedkami na ústach a nose (rúško, šál, respirátor) a s dodržaním ostatných hygienických opatrení.

 Tešíme sa na Vás.

                                          Ing. Monika Kroláková,  riaditeľka školy

 

- Inzercia -
  1. Chcem sa spýtať, aká je šanca že sa moje dieťa dostane do bilingválnej triedy? Myslím si totiž, že o to bude zo strany rodičov veľký záujem.

  2. Nakoľko otvárame dve triedy, tak je počet detí obmedzený…no momentálne je šanca ešte veľká :-).

  3. Neviem si predstavť, že by sa 6 ročné dieťa zodpovedne rozhodovalo, či bilingvále štúdium alebo obyčajné. Výhody bilingválneho štúdia v tomto prípade vedia oceniť iba rodičia.Miro

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články