Zmena na oddeleniach cudzineckej polície – Opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Prezídium PZ SR |MM|  Na základe úlohy zo zasadnutia krízového štábu MV SR sme pristúpili k zmene stránkových hodín na oddeleniach cudzineckej polície nasledovne:

 

Pondelok 8.00 – 13.00 hod.

Streda 12.00 – 17.00 hod.

Piatok 8.00 – 13.00 hod.

 

Registrácie pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov sa nevykonávajú. Postačí ak osoby, ktoré prídu na pobyt na územie SR, zašlú poštou prihlasovací lístok o začatí pobytu na území SR. Následne, po skončení opatrení, si prídu urobiť registráciu pobytu.

Štátni príslušníci tretích krajín si môžu požiadať len o podanie žiadosti o obnovenie prechodeného pobytu alebo o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas. Iné žiadosti sa počas tohto obdobia nebudú prijímať. Upozorňujeme, že pri vstupe do budov kontrolujeme, či cudzinec dodržal povinnú 14 dňovú karanténu po príchode z cudziny. Ak cudzinec nedodrží karanténne opatrenia, alebo ak nebude mať tvár zakrytú ochranným rúškom (prípadne iným spôsobom zahalenú tvár), nebude vpustený na stránkové pracovisko.

 

 

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články