Trnavská univerzita prerušila na dva týždne výučbu. Cieľom je znížiť riziko nákazy novým koronavírusom.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Trnavská univerzita v Trnave  |MM|   Na Trnavskej univerzite v Trnave dnes (9.3.) zasadlo mimoriadne kolégium
rektora, ktoré prijalo opatrenia znižujúce riziko nákazy novým koronavírusom, a to aj
napriek tomu, že v Trnavskom kraji sa takýto prípad zatiaľ nevyskytol.
Rektor TU prof. René Bílik vydal príkaz, v ktorom prerušuje výučbu n a všetkých
fakultách na najbližšie dva týždne, teda až do 24. marca 2020 vrátane. Namiesto
kontaktného štúdia môžu študenti využiť e learning a formu samoštúdia. Podrobnosti
určia dekanky a dekani fakúlt.
Tuzemskí študenti, ktorí sú ubytovaní v študents kom domove Petra Pazmáňa, majú
nariadené opustiť toto zariadenie. Tí, ktorí sú ubytovaní v iných domovoch, majú
rešpektovať rozhodnutia iných zriaďovateľov. Rovnako sa prerušuje vyučovanie na
Univerzite tretieho veku, a to až do odvolania.
Príkaz rekto ra taktiež obmedzuje zahraničné pracovné cesty do krajín, kde sa
potvrdil výskyt nákazy 2019 nCOV, taktiež sa zrušuje pozývanie študentov a
akademických pracovníkov z týchto oblastí či hromadné podujatia (napríklad
Psychologické večery).
Osoby, ktoré sa vrátia z oblastí, kde je potvrdené šírenie nového koronavírusu, na
14 dní obmedzia kontakty s kolegami a študentmi.
Trnavská univerzita tiež pristúpila k zabezpečeniu dezinfekcie priestorov vo
zvýšenej miere.

Rektor TU o svojom rozhodnutí informoval t iež krajského hygienika, Trnavský
samosprávny kraj a Slovenskú rektorskú konferenciu.
Podľa vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (2020) nový
koronavírus 2019 nCOV spôsobuje akútne respiračné ochorenie vírusovú pneumóniu. Je
ge neticky odlišný od koronavírusov SARS CoV a MERS CoV. Ide o všeobecné príznaky
virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky teplota nad
38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom
vyš etrení býva prítomný RTG nález zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type
koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní. Na základe niektorých údajov sa
však nový koronavírus 2019 nCOV podľa odborníkov prenáša už počas inkubačnej lehoty,
čo kompliku je snahy o zastavenie jeho šírenia.
Kontakt

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články