Zodpovedne o ľudských právach a iných otázkach

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

O ľudských právach, extrémizme, rasizme, kyberšikane a iných dôležitých témach sa naši žiaci učia na rôznych predmetoch počas celého školského roka. Predsa len však učiteľom v edukačnom procese niekedy napomôžu i odborníci z iných inštitúcií a prídu medzi našich žiakov s novými a zaujímavými pohľadmi na rôzne problémy súčasnej spoločnosti. Jednou z takých inštitúcií je i Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

V dňoch 2. a 3. marca 2020 absolvovali naši ôsmaci a siedmaci prednášky s lektorom tejto inštitúcie. Keďže stredisko neustále spolupracuje s rôznymi inštitúciami, disponujú množstvom aktuálnych materiálov a praktických príkladov ku každej oblasti ľudských práv a základných slobôd. Žiaci ôsmeho ročníka počas dvoch hodín riešili základné otázky ľudských práv, dozvedeli sa však i odpovede na otázky, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú, prípadne sa s nimi môžu stretnúť v budúcom živote. Rovnako tak boli oboznámení s nástrahami internetu, vzťahom internetu, slobody a ľudských práv i s tým, aký dosah môže mať nekontrolované užívanie internetu na ich budúci život či kariéru.

Siedmaci sa počas prednášky hlbšie ponorili do problematiky extrémizmu, rasizmu a boja proti nim. Práve tieto témy v súčasnej spoločnosti pomerne silno rezonujú a vedieť o ich nástrahách a skrytých nebezpečenstvách pomáha žiakom vyhýbať sa im, účinne proti nim bojovať a zároveň si zodpovedne vytvárať a budovať vlastný hodnotový rebríček.

Sme radi, že tieto aktivity sa u žiakov stretli s pozitívnou odozvou a veríme, že v budúcnosti im prinesieme ešte množstvo zaujímavých tém.

D. Braunová

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články