Odvolací súd pojednával v kauze Jurčaga proti Holičkovi

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Trnava | Práve v týchto chvíľach sa skončilo ďalšie pojednávanie vo veci Jurčaga vs. Holička, kde exstarosta Jurčaga dnes už exstarostu Holičku za jeho výroky prednesené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v roku 2015.

Rozsudok Okresného súdu v Galante nenadobudol právoplatnosť z dôvodu odvolania sa obidvoch strán sporu. Dnešné pojednávanie, ktoré sa konalo na Krajskom súde pred senátom, ktorému predsedala sudkyňa Krajského súdu JUDr. Silvia Hýbelová, sa nieslo v oboznámení sa s vykonanými dôkazmi na súde 1. stupňa. Je dôležité zdôrazniť, že zásadným dôkazom v procese, je videozáznam vyhotovený na rokovaní OZ novinami Seredonline.sk, ktoré sa dlhodobo zasadzujú o transparentnosť v samosprávach a v Šintave bez nároku na akúkoľvek odmenu nahrávajú a zverejňujú všetky rokovania Obecného zastupiteľstva už druhé volebné obdobie.

Súd pojednávanie prerušil a odročil s tým, že v marci budú prehrané ďalšie sekvencie z videozáznamu, ktoré by mali ešte detailnejšie priblížiť atmosféru na rokovaní OZ a tým umožnili čo najobjektívnejšie sudcom zhodnotiť Holičkom prednesené výroky na adresu Jurčagu a nimi spôsobenú ujmu exstarostovi Jurčagovi.

Je smutné, že hlavne po dobu posledných 8 rokov mnohí volení zástupcovia, primátori a starostovia obcí si výkon správy verejných akoby zamenili s budovaním vlastného ega a niekedy až arogantným a násilným presadzovaním záujmov.

Bolo by už načase, aby si volení zástupcovia uvedomili svoju pozíciu spočívajúcu v prvom rade v službe občanom, ktorí ich za prácu platia a snažili sa s občanmi v prvom rade komunikovať, vychádzať im v ústrety a svojim konaním by mali konať vo verejnom záujme.

O ďalšom postupe vo veci predmetného sporu budeme verejnosť informovať.

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články