Pozvánka na členskú schôdzu a valné zhromaždenie Neptún s.r.o.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

…ktorá sa uskutoční v sobotu 22. februára 2020 o 8:30 hodine !!! v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi /vchod od knižnice/ !!!.

Program:

A: Členská schôdza

 1. Otvorenie
 2. Odsúhlasenie programu ČS
 3. Voľba pracovného predsedníctva
 4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 5. Správa mandátovej komisie
 6. Správa o činnosti a hospodárení SRZ MsO za rok 2019 a plán hlavných úloh SRZ MsO Sereď na rok 2020
 7. Správy hospodára, rybárskej stráže a disciplinárnej komisie
 8. Návrh rozpočtu na rok 2020
 9. Správa kontrolnej komisie
 10. Prestávka
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

B: Valné zhromaždenie NEPTÚN s.r.o.

 1. Správa o činnosti spoločnosti za rok 2019
 2. Podnikateľský zámer na rok 2020
 3. Diskusia
 4. Návrh na uznesenie
 5. Záver

Po ukončení programu sa uskutoční žrebovanie povoleniek na rybárske preteky SRZ MsO Sereď v roku 2020:

4 x povolenka na rybárske preteky v Šintave a 4 x povolenka na rybárske preteky H. Čepeň

Výbor SRZ MsO Sereď

Zdroj: SRZ Sered

- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články