Kto má záujem de facto znefunkčniť komisiu na ochranu verejného záujmu?

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Sereď / Zajtrajšie rokovanie MsZ má priniesť ešte jednu podstatnú zmenu a tou je nový rokovací poriadok pre členov Komisie na ochranu verejného záujmu. Ide o jedinú komisiu, ktorej ustanovenie je povinné zo zákona  a už to hovorí o jej dôležitosti.

Komisia zriadená Mestským zastupiteľstvom má za úlohu kontrolovať napĺňanie účelu  Ústavného zákona   357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Čo je účelom tohto zákona v praxi? Na túto otázku nám najlepšie odpovie citácia predmetného zákona:

(1) Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.

(2) Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie

a) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva verejnému funkcionárovi z výkonu jeho funkcie,

b) žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,

c) sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný styk so…

d) nadobúdať majetok od štátu inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe; to sa vzťahuje aj na blízke osoby verejného funkcionára,

e) uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve alebo nadobúdať akcie na doručiteľa inak ako dedením,

f) používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu,

g) používať symboly spojené s výkonom svojej funkcie na osobný prospech.

– – –

Podstatnou úlohou komisie je tiež kontrola majetkových priznaní, daňových priznaní a ostatných dokumentov povinne odovzdávaných  verejnými činiteľmi každý rok. Opakujem a zdôrazňujem – kontrolovať !! Vychádzajúc z nám známych informácií, predmetná komisia v Seredi prakticky nikdy odovzdané obálky neotvárala, ich obsah nekontrolovala a tak v nich technicky môžu byť naskladané noviny z danej doby, či v horšom prípade hárky (dúfajme že nie použitého) toaletného papiera.Vychádzajúc z dostupných informácií, prvé otvorenie obálok sa konalo  cca v druhej polovici uplynulého roka a to na základe žiadosti novinára a následne na našu žiadosť.

Vychádzajúc z informácií odborníkov, komisia si teda neplnila úlohu stanovenú jej príslušným zákonom. Našťastie táto komisia pracuje tzv. kontinuálne a tak “nie je všetkým dňom koniec”.

Tohto si je ale vedomý aj predkladateľ (mestská právnička  JUDr.Ing. Daniela Vargová ako zhotoviteľ) nového rokovacieho poriadku – časť prijímanie uznesení predmetnej komisie, ktoré majú vyzerať takto:

1. Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. V jednotlivom prípade komisia môže rozhodnúť, že je spôsobilá rokovať a uznášať sa len vtedy, ak sú na jej rokovaní prítomní všetci členovia komisie. 2. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas všetkých prítomných členov komisie, ak v tomto rokovacom poriadku nie je uvedené inak. 3. Na prijatie uznesenia, ktorým sa a) rozhoduje o organizačno-technických otázkach rokovania komisie alebo b) ukladajú úlohy členom komisie alebo c) požaduje súčinnosť odborného aparátu mestského úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie.

Z uvedeného je možné  úplne jasne vidieť snahu významným spôsobom v podstate znemožniť odhlasovanie akéhokoľvek podania na základe zistení komisie (teda porušenia Ústavného zákona) už samotnému Mestskému zastupiteľstvu, ktoré by malo konať. Pri uvedenom treba dodať, že pri “pretriasaní”  odhalení komisie na rokovaní MsZ, by sa odhalenia okamžite stali verejnými, čo pravdepodobne niekomu ľudovo povedané “nevonia”. Takýto rokovací poriadok by de facto komisiu znefunkčnil a odhlasovaním tohto bodu poslanci MsZ na návrh predkladateľa znemožnia účinnú prevenciu pred korupciou a zneužívaním moci a mesto vrátia takpovediac do doby totality.

Dnes, ale aj do budúcnosti je dôležité pýtať sa, komu a prečo tak veľmi záleží na tom, aby komisia bola prakticky nefunkčná a nemohla konať, resp. mala neskutočne sťaženú svoju prácu.

Ak by sme to mali povedať úplne polopate, komisia má byť pre občana garantom, že môže “kľudne spať”, lebo konanie volených zástupcov a presadzovanie verejného  záujmu je pod skutočnou a nie len fiktívnou kontrolou.

– – –

K zverejneným materiálom vyžiadaným v súlade so zákonom 211/2000 Z.z. týkajúcim sa  majetkových priznaní primátora Tomčányiho a ním odovzdaných ostatných dokumentov  budeme venovať samostatný článok, možno dokonca samostatnú diskusnú reláciu za účasti odborníkov, keďže primátorom podané podklady sú povedané jemne – zvláštne a osoba povinná, teda  MsU, dokonca pravdepodobne účelovo zamlčala časť materiálov, ktoré podľa zákona zverejniť bola povinná.

- Inzercia -
 1. Pán Majko plne s vami súhlasím, napísal ste to presne. Zhrnul ste do krátkého článku výhradu, o ktorej sme spolu debatovali. Tých výhrad mám však oveľa viac. Rokovací poriadok som študoval viac ako 12 hodín, porovnával som ho s inými rokovacími poriadkami, podrobne som si naštudoval celý zákon 357/2004 a na zajtrajšom rokovaní budem namietať asi 20 bodov, ktoré sú nepriateľné, ktoré v rokovacom poriadku chýbajú, alebo ktoré sú nesprávne a chybne zadefinované.
  Takýto rokovací poriadok by bol katastrofou a zase by sme sa veľmi negatívne ako mesto preslávili. Myslím, že by sme boli dokonca na smiech.

 2. Pavol Kurbel 12. februára 2020, 23:27 at 23:27 – uz SNAHA pretlacit takyto rokovaci poriadok by mala mat za nasledok podanie poslancov na preskumanie prokurature.

  To, co si v poslednej dobe takpovediac “na hulvata” predkladatelia obdobnych pokusov o vazne znefunkcnenie pravomoci poslancov dovoluju, nema obdoby a treba rozmyslat, kto sa coho boji, co chce zakryt a preco si dovoli pocitat s podporou takychto navrhov zo strany poslancov.

  Snad su medzi Vami poslanci zaviazani, drzani “za gule”, vydieratelni alebo inak “spravne” motivovani?

  Dianie na urade za posledne obdobie je natolko priehladne, az si myslim, ze vyusti vo vseobecny odpor a postavenie sa verejnosti na ochranu a zachovanie prava, a demokracie v meste.
  Tolko moj nazor.

 3. A kde je pan JUDr Michal Irsak. Preco nereaguje? Ved tu sa pokusa organizovana skupina vedenia mesta zmeniť a oklistovat prava poslancov a teda obyvateľov. Preto sa pytam kde je a preco nekona pan Irsak? Drzi ho niekto za gule, ked je ticho a nereaguje?

 4. Irsak uz nie je davno ctihodny obcan. Staci sa posadit na tyzden do auta pred jeho kancel a ividite kto tam casto chodi.

 5. Určite len jeho klienti, to Vy poniektorí občania mesta Sered máte až také hrozné praktiky sledovať.Dúfam, že Váš príspevok p. Anonym si prečítali
  poslanci, ktorí dnes rokujú. p. Anonym to Vy sedíte v tom aute celý týždeň a
  sledujete a možno na objednávku len vyrábať zlo v meste.

 6. Neviem,a ani nevidím,čo je na Tom zlého,na Tom rokovacom poriadku.Vy ho citujete,a pritom si samozrejme vytvoríte negatívnu mienku.Je to úplne normálny postup,keby bol primátorom niekto iný,ani by Vás to netuklo.Vase články,je treba brať vždy s rezervou.

 7. Materiál bol vrátený na dopracovanie a to hovorí jednoznačnou rečou. Je ochota materiál spracovať tak, aby bol pripravený na 100%.

 8. Clovek 13. februára 2020, 16:09 at 16:09 – berte moje clanky ako chcete – aj s rezervou.

  S rezervou ale netreba brat navrhy vedenia mesta a hlavne primatora – ten kona premyslene, kazdy jeho krok ma zmysel a sleduje nim urcity zamer. Aj tento konkretny bod rokovania ma zmysel. Popisany je v clanku. A podrobnejsie bude vysvetleny uz coskoro.

 9. Pravdu píše p.anonym,treba otvoriť oči,alebo aj netreba,pretože to kričí z ďaleka,načo tam sedí keď nevie vlastne ani o čo ide,robí mŕtveho chrobáka,a je tam viac takých chrobákov,veliteľ p.primátor Tomčányi.

 10. Nehovorím že je pravda čo píšete, ale prečo znova chýbal v tak dôležitej veci na rokovaní? Môžete nám to, “vašim” voličom vysvetliť pán Irsák?

 11. samospráva koná tak ako mu dovolí zastupiteľstvo teda poslanci. Že sa pokúšajú niečo schváliť na zastupiteľstve je iná vec, majú to ustrážiť! Poslanci sú tí ktorí rozhodujú čo sa bude resp. nebude v meste robiť !!!!!
  Volili sme ich aby strážili činnosť MÚ v Seredi

  To ako vyzerá a je riadene mesto je vizitka aj poslancov, a ich zodpovednosť.

  Najpr Schvália prenajom pozemku pre developera, a potom idú “ akože” chrániť záujmy občanov.
  Poslanec ma konať vo verejnom zaujme, len v Seredi sme si vysvetlili, verejný záujem po svojim.

  Kvitujem odbornú prácu hl. kontrolorky, veď už viac po lopate to ani nevie vysvetlit poslancom.
  A poslanci stále nekonajú alebo konať nechcú,

  Česť výnimkám/ Fackovcova, Hanus, Kurbel ml.,Kurbel st.,/. Je ich strašne malo aby došlo k zmene myslenia!!!

  Treba rozmýšľať keď sú voľby,

 12. ,, treba myslieť keď sú voľby ” ale veľa ľudí =voliči ,sú znechutení ísť k voľbám,pretože ich to demokracia tak naučila,sú ľahostajní ku všetkému čo sa deje okolo,povedia si ,že aj bez ich hlasu bude niečo ,ale mylia sa! Potom sú tam ľudia ktorí sa priživujú ako paraziti na našich daniach, (odmeny,drahé dovolenky viac krát za rok,majetky,…atď ) ,a najhoršie na tom je zasa občan = obyvateľ = volič ! Občania mesta SEREĎ zmente svoj názor na voľby , inak to bude takto fungovať ešte dlho,potom je neskoro rozprávať ako to na úrade ( ne ) funguje,poslanci na čele s p.primátorom Tomčányim si robia čo chcú,ale voliči tohoto mesta Sereď to môžu zmeniť vo svoj prospech .

 13. Vcera bolo vidiet ako ich kurbel vsetkych zosniesnil. Oni fakt nevedia ani o com chceli hlasovat. Sami seba by pripravili o kompentencie.

 14. Anonym 14. februára 2020, 15:17 at 15:17 – niektorych poslancov MsZ v Seredi zosmiesnovat netreba, oni to uplne bez problemov spravia sami.
  Napriklad vcerajsim hlasovanim, kde sami sebe obmedzili prava v nakladani s majetkom mesta (pohladavkami). Ci tusia co spravili alebo nie, ja neviem. Viem ale urcite, ze nasledky zbadaju uz onedlho.

 15. Pozrite si záznam. Červeňová bola na odchode, ale tento bod sa naťahoval, tak sa musela porúčať. Ako sa postavila a odchádzala, vybehol za ňou Tomčányi a pekne sa vrátili, lebo potreboval jej hlas. Akonáhle odhlasovala, zdúchla zasa. Tu bolo krásne vidieť, ako strašne to potrebovali odhlasovať.

 16. Anonymovi zo 14.februára 2020 o 16:26!
  Vaše arogantné vyjadrovanie sa na adresu pani Červeňovej je typické pre klávesových hrdinov SOL. Nepoznajú súvislosti, ale jedované poznámky púšťajú. Dôvod, prečo sa pani Červeňová chystala vzdialiť z rokovacej miestnosti bol ten, že o 17.00 mala ako sobášiaca vykonať v obradnej miestnosti sobášny obrad. Váš opis situácie slovami „zdúchla zas“ bolo nemiestne. Aj slová „ako strašne to potrebovali odhlasovať“ svedčia o neznalosti procesu rozhodovania zastupiteľstva. Ku každému bodu rokovania zastupiteľstva sa zastupiteľstvo v závere vyjadruje prijatím uznesenia, o ktorom hlasuje. Preto je potrebné, aby sa hlasovania zúčastnilo čo najviac poslancov.

 17. Pre Ľubomír Veselický 15. februára 2020, 16:57 at 16:57

  Vy môžete obhajovať už čokoľvek, svojim konaním ste dosiahol to, že Vám už nikto neuverí.

 18. Ako ste si mohli všimnúť neočakávane a mimoriadne prišiel aj pán poslanec Kráľovič. Všimol som si, že ten chodí iba vtedy, keď Tomčányimu mimoriadne záleži na tom aby bolo niečo odhlasované.

 19. Prijatému uzneseniu z 15.2.2020 o 16.57!
  Nič neobhajujem. Vysvetlil som prečo mala pani Červeňová dôvod odísť z rokovania pred 17. hodinou. Pani Červeňová vykonala, čo vykonať mala, snúbenci boli zosobášení. Že mi nik neverí, to je ničím nepreukázaná domnienka. Ľudia, ktorých denne stretávam mi nedôveru nevyslovujú, a čo si o mojej dôveryhodnosti myslí človek, ktorý sa ani nedokáže podpísať menom pod svoj diskusný príspevok, to ma netrápi.

 20. Pan Veselicky naco bol potrebny takyto navrh a nasledne bolo potrebne taketo odhlasovanie kde si poslanci hlasovanim, sami sebe obmedzili prava v nakladani s majetkom mesta? Pan Krajcovic dospel k odbornemu posudeniu a zaveru ze poslanci su mentalne retardovani tak ich treba zbavit spôsobilosti? A bude nasledovat aj zbavenie ich svojpravnosti??? a pod clankom o daniach som nedostal vasu odpoved . Preco asi? Bola to neprijemna a arogantna otazka? tak vam ju tu zopakujem. PRECO STE NEZVYSILI SMIESNY NAJOM PRIMATOROVI V KINE NOVA CIZE MESTSKOM MAJETKU ???
  PRECO OBYVATELOM A PODNIKATELOM ANO A JEMU NIE???

 21. Pani Červeňová vykonala čo vykonať mala. Myslíte tým hlasovanie v súlade so želaním primátora aj keď už odišla pán Veselický?

 22. Co tam ma? Skoro nič , iba velku restauraciu , iba velku predajnu bicyklov , iba velku prevadzku na autosklo a servis

 23. Ten chory navrh obmedzujuci prava poslancov a presuvajuci ich na primatora presiel ak sa nemylim o jeden hlas. Cakam na zapisnicu – zaujimaju ma MENA POSLANCOV, ktori “dobrovolne” hlasovali a tym de facto narusili mechanizmus tvoriaci vyvazeny vykon moci v samosprave.

  Fakt netusim, ci netusia co spravili, a osobne sa cudujem navthovatelom, ze mali odvahu poslancov na to namotat.

  Na druhej strane mi je jasny dovod, preco tak navrhovatelia konali – Lubos potrebuje kludne spavat. Ci ale budu kludne spat poslanci co to schvalili, neviem…

 24. Nielen že budú na nich ľudia pľuvať, ale pevne verím, že niektorí skončia aj v base. Najlepšie by bolo keby so zatváraním začali od vrchu.

 25. Katastrofou pre toto mesto je to ze obyvatelia rozhodli a odovzdali riadenie mesta do ruk pohrobkom arizatorov, eštbakov a eštebakom, komunistov a komunistom. Vysledkom čoho je ich zahojena existencia na niekolko generacii a z mesta zdevastovana žumpa

 26. Možno preto, lebo sa vám musia na úrade pchať, lebo by boli nie na mestskom úrade, ale na úrade práce. O tri roky snáď už nebudeme meno Veselický čítať na zozname kandidátov. Do konca života si vás zapamätajú ako primátorovu rohožku. Ako pľuvátko.

 27. Ľubomír Veselický 15. februára 2020, 18:04 at 18:04 – Lubos, na ziadne moje otazky polozene Ti VEREJNE NEodpovedas. Pises vseobecne a snazis sa na vasu propagandu namotat ludi nepoznajucich suvislosti.

  Cas vam dochadza – to Ti tu VEREJNE slubujem.

  Vysvetli prosim, co dosiahli poslanci schvalenim toho nelogickeho uznesenia, ktorym umoznili PRIMATOROVI NAKLADAT s POHLADAVKAMI?

  Lubos, vysvetli to obcanom, aj tym poslancom, ktori hlasovali za.

  A vysvetli zaroven Tvoje arogantne a primitivne poznamky na konci MsZ voci poslancovi Karmazinovi, ktory VEREJNE dopredu upozornoval na to, co mate zaujem schvalit.

  Lubos, zachovaj si poslednu stipku cti a VYSVETLI, co bolo pricinou navrhnuteho uznesenia.

 28. Hlasovanie za navrhovaný dodatok k Zásadám o hospodárení a narábaní s majetkom mesta prešiel hlasmi :9:7. ten deviaty hlas bol pani Červeňovej, ktorá sa naozaj vrátila z chodby rýchlo ešte dohlasovať. Zaujímavé bolo, že pri hlasovaní upozornila poslankyňa Fačkovcová, že to hlasovacie zariadenie nehlasuje ako má. Ona vraj určite nehlasovala za a na tabuli pri jej mene je vysvietené, že hlasovala za. Potom sa ohlásil aj Hanus, že aj pri jeho mene je to zle. Takto zariadenie ukazovalo, že 11-i boli za. Keď sa opakovane hlasovalo, už to bolo 9:7. Toto bolo už druhý krát, kedy sa poslanci ohlásili, že hlasovacie zariadenie nesprávne vyhodnocuje ich hlasy. Čo sa tam vlastne dialo? Poslanci, ktorí nehlasovali za navrhovaní dodatok boli : Kurbel P, Kurbel O, Fačkovcová, Hanus, Karmažín, Karmažínová, Irsák D. (ak som si to dobre zapamätal).

 29. najomne zvysili len v nakupnom centre vedla kina a preto vsetci najomnici odtial odchadzaju vyroba okien tam bola asi 20 rokov teraz idu prec odisiel aj vinikajuci maser co tam bol

 30. Ktovie ako sa môže elektronika mýliť. Že by úmyselne? Videl som Červeňovú, ako zdrhala a potom sa s Maťkom vrátila. Hehe. Dobre idú. Zabudli si zatlieskať. Vypočujte si co schválili v poslednom bode. Pekne pomaly si to pustite. 🤮 Tomčányi môže nakladať s majetkom mesta do výšky rozpočtu.

 31. Na strome v gampingu vysi zmluva medzi ním a energetikou. bral peniaze za predaj energetiky. Primatorko.

 32. Poslanci prečítali ste si to? Lebo tak ako irsaka sme sledovali aj vás niektorých sledujeme. Dajte trestné a ideme na to.

 33. Môžete to (zmluvu)bližšie popísať a vysvetliť. Ak je to pravda a sú tam závažné skutočnosti, zbehnem sa tam pozrieť ešte teraz.

 34. Blizsie info postupne. Co je zavazna info? To ze ten co mal strazit majetok mesta bral 4 roky peniaze ze ho spreneveril? Tak potom je.

 35. Tak toto by ma fakt zaujímalo. Môžeme sa stretnúť, ak naozaj sú tie informácie závažné a nové?

 36. Tak ako som povedal. Vysi na strome v kampingu. Kde nie je pristup mestskych kamier. Na ktorom sa postupne dozviete.. Dozviete sa ako vas odrbali. Ako energetika vam zvysuje umelo ceny tepla cez uroky. Uz je to na urso.

 37. Primatorko upokoj sa. Zozadu ako je u rampa kamery nemas. O dva tyzdne oznacim stromy na vyrub. Na jednom z nich je.

 38. Prosím ťa, čo to tu píšeš. Keď niečo máš, pošli to poslancom, ktorým veríš, do schránok. Nikto nezistí, kto to poslal. Ale toto je kravina čo tu predvádzaš. Podľa mňa len blufuješ a haníš.

 39. Sposob nechaj na mna. V seredi uz neverim nikomu.. Tak ti teda popisem sposob.. Energetika poskytla uver. Peniaze odisli. Potom energetika potrebuje peniaze. Namiesto toho aby sa uver splatil si energetika pozicia za vyssi urok. To ide uz do ceny tepla.. Blufujem? Over si to.

 40. Anonym, od 2013 bojujem za mestský bytový podnik a proti tomu svinstvu. Dal som podnety orgánom činným v trestnom konaní. Takže ak máš niečo relevantné, mne môžeš veriť Poskytni mi to a ak to má hlavu a pätu tak to nenechám len tak. Kontakt na mňa nájdeš na mestskej stránke.

 41. Toto uz riesia Igorovi ludia. Treba este vydrzat dva tyzdne. Aj seredske “brucho” potom skonci..

 42. Strašne dôležité reči. Keď niečo máte, tak s tým vyjdite na svetlo a nerobte tu zápletku ako v lacnej kriminálke.

 43. 200 000 Eur.. za poradenstvo. Toto už nie je hra.. Išiel som pozrieť fotopasce co mam na jezkov za kempingom a fakt si niekto dal robotu to tam zavesit.. Čo ti jebe, to čo už sa tu deje.. Martin, ty si musel fakt dobre niekoho nasrať..

 44. Hladač 17. februára 2020, 21:17 at 21:17 – obrazok musi byt niekde zverejneny a nasledne je mozne vlozit link.

  Pripadne – a to je najjednoduchsie – je mozne obrazky zaslat e-mailom.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články